Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hottonia palustris »

História popisu - Hottonia palustris

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 01.11.2011 11:28

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie v plytkých vodách, v slepých ramenách, na okrajoch rybníkov a odvodňovacích kanáloch v nížinách a pahorkatinách Na Slovensku sa vyskytuje vzácne na Záhorí, v Podunajskej nížine, v Pohroní, Pohornadí a na Považí a na Východoslovenskej nížine.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: VU - Ohrozený, zraniteľný taxón


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 17.01.2010 17:41

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 11.05.2009 20:22

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Vstavač mužský 1Perutník močiarny

Český názov:

Old VersionNew Version
1Vstavač mužský 1Žebratka bahenní

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Orchis mascula 1Hottonia palustris

Výskyt do:

Old VersionNew Version
17 16


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 29.11.2008 21:05

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Vstavač mužský

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Vstavač mužský

Orchis mascula