Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Saussurea alpina »

História popisu - Saussurea alpina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 05.08.2013 19:38

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1{13191} - má pouze jednotlivé úbory.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Sutě, kamenité hole ve vysokých horách (Pyreneje, Alpy, Karpaty, Balkánská pohoří).

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Zákonem chránený druh, potenciálne ohrozený (NT).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 24.10.2008 20:22

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Chrpovník alpský

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(L.) DC.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Serratula alpina L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Pabodliak alpínsky

Saussurea alpina