Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Chondrilla juncea »

História popisu - Chondrilla juncea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 24.02.2013 09:13

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1šalát prútnatý/Lactuca viminea 1{8471}


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 24.02.2013 07:08

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1šalát prútnatý/Lactuca viminea


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 24.02.2013 06:58

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Nápadná prutnatě větvená bylina se žlutými úbory, v době květu jsou přízemní listy již zaschlé. 1Lodyha dole odstále štětinatá, prutnatě větvená, přízemní listy chobotnatě peřenoklané, brzy zasychají, horní lodyžní listy čárkovité, celokrajné, úbory četné, většinou po 2-3 v paždí listů, s bleděžlutými květy, delšími než válcovitý zákrov. Převzato Klíč ke květeně ČR


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 28.09.2012 19:25

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Chondrilla virgata J.Presl et C.Presl 1Chondrilla virgata J.Presl et C.Presl; Chondrilla glomerata C. Koch;


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 28.09.2012 19:24

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Chondrilla virgata J.Presl et C.Presl

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 110

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Nápadná prutnatě větvená bylina se žlutými úbory, v době květu jsou přízemní listy již zaschlé.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na písčitých a kamenitých biotopech, např. u cest, na železničních náspech a na vinicích.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR považován za ohrožený taxon (C3).

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Využíván byl jako salátová zelenina a léčivá rostlina na podporu zažívání.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.09.2008 13:40

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Radyk prutnatý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Chondrila prútnatá

Chondrilla juncea