Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Juniperus oxycedrus »

História popisu - Juniperus oxycedrus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 22.04.2009 18:44

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Vstavačovec Fuchsov 1Borievka

Český názov:

Old VersionNew Version
1Prstnatec Fuchsův  1Jalovec červenoplodý

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Dactylorhiza fuchsii 1Juniperus oxycedrus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Druce) Soó  1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 1

Výskyt od:

Old VersionNew Version
16 1

Výskyt do:

Old VersionNew Version
17 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 29.11.2008 21:49

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Prstnatec Fuchsův

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Druce) Soó

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Vstavačovec Fuchsov

Dactylorhiza fuchsii