Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Campanula alpina »

História popisu - Campanula alpina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 27.07.2009 11:43

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 16


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.12.2008 13:47

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Zvonek alpský

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Jacq.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Campanula barbata auct. non L.: Baumg.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Zvonček alpínsky

Campanula alpina