Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gentiana cruciata »

História popisu - Gentiana cruciata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 02.03.2012 11:46

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Je důležitým hostitelem pro motýla modráska hořcového (Maculinea alcon rebeli). [282374] 1Je důležitý jako živná rostlina pro motýla modráska hořcového (Maculinea alcon rebeli). [282374]


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 02.03.2012 11:29

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hippion cruciatum (L.) F. W. Schmidt; Tretorhiza cruciata (L.) Opiz;  1Hippion cruciatum (L.) F. W. Schmidt; Tretorhiza cruciata (L.) Opiz; Ericoila cruciata Borkh.; Gentianusa cruciata Pohl; Pneumonanthe cruciata (L.) Zuev;

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Pro tento druh jsou typické na bázi srostlé křižmostojné trojžilné listy a modré čtyřčetné květy vyrůstající vrcholově a v úžlabích listů.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Jeden z mála hořců vázaných na xerotermní stanoviště, zejména suché stráně, křoviny, meze, lesní lemy, lada a pastviny na vápencovém a sprašovém podkladu. Vyskytuje se v jižní, střední a východní Evropě, zejména v teplejších oblastech v pásmu pahorkatin.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku potenciálně zranitelný druh (NT), v ČR chráněný ohrožený druh.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Je důležitým hostitelem pro motýla modráska hořcového (Maculinea alcon rebeli). [282374]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 23.09.2008 20:36

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Hořec křížatý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Hippion cruciatum (L.) F. W. Schmidt; Tretorhiza cruciata (L.) Opiz;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Horec krížatý

Gentiana cruciata