Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Campanula glomerata subsp. elliptica »

História popisu - Campanula glomerata subsp. elliptica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 20.10.2011 10:09

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Byľ riedko srstnatá, s tuhými chlpmi, súkvetie tvorí vrcholová hlávka s priemerom až 45 mm a 1-3 bočné pazušné zvazočky.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Poddruh rastie predovšetkým v horských polohách na lúkach a pasienkoch. Najviac je rozšírený v Malej a Veľkej Fatre, Tatrách, Pieninách a v Bukovských vrchoch.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 29.09.2011 10:24

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1zvonček veľkokvetý 1zvonček klbkatý veľkokvetý

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Campanula elliptica 1Campanula glomerata subsp. elliptica

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Kit. ex Schult. 1(Kit. ex Schult.) O. Schwarz

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Campanula glomerata subsp. elliptica (Kit. ex Schult.) O. Schwarz  1Campanula elliptica Kit. ex Schult.

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 110


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 02.12.2008 06:32

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Zvonek

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Kit. ex Schult.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Campanula glomerata subsp. elliptica (Kit. ex Schult.) O. Schwarz

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Zvonček veľkokvetý

Campanula elliptica