Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Thymus pulcherrimus »

História popisu - Thymus pulcherrimus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 14.10.2008 20:50

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Mäkkuľa vod 1Dúška ozdob

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Mateřídouška ozdobná

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Malachium aquaticum 1Thymus pulcherrimus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Schur

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Thymus serpyllum subsp. pulcherrimus (Schur) Lyka

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Mäkkuľa vodná

Malachium aquaticum