Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lotus uliginosus »

História popisu - Lotus uliginosus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 24.01.2011 21:50

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na rašeliniskách, slatinách, vlhkých lúkach, prameniskách, na okrajoch rybníkov, potokov, riek a podobne. Na Slovensku sa vyskytuje veľmi roztrúsene.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón

Poznámka:

Old VersionNew Version
1ohrozený druh (EN) 1Je to subatlantický taxón, ktorý rastie na miestach s doznievajúcim vplyvom atlantickej klímy (väčšie množstvo zrážok, miernejšie výkyvy medzi amplitúdami teplôt v zime a v lete). Od ostatných druhov rodu ľadenec - Lotus sp. sa odlišuje vysokým vzrastom a výskytom na zamokrených biotopoch.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 16.01.2010 20:57

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Lekno ružové 1ľadenec barinný

Český názov:

Old VersionNew Version
1Leknín růžový 1štírovník bažinný

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Nymphaea caroliniana 1Lotus uliginosus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Schkuhr

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Lotus pedunculatus auct. non Cav.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Poznámka:

Old VersionNew Version
1pestovaný druh 1ohrozený druh (EN)


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 04.10.2008 21:03

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1pestovaný druh


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 05.06.2008 19:03

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Leknín růžový-Lekno ružové 1Lekno ružové

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Leknín růžový


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Leknín růžový-Lekno ružové

Nymphaea caroliniana