Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Campanula glomerata agg. »

História popisu - Campanula glomerata agg.

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 29.09.2011 10:19

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Campanula glomerata 1Campanula glomerata agg.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Rastliny bez bližšieho určenia na poddruhy.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 29.09.2011 09:45

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Campanula glomerata agg. 1Campanula glomerata


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 29.09.2011 09:45

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Campanula glomerata 1Campanula glomerata agg.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.12.2008 13:57

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Zvonek klubkatý

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Campanula aggregata Willd.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Zvonček klbkatý

Campanula glomerata L.