Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Androsace lactea »

História popisu - Androsace lactea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.09.2011 15:52

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie v alpínskom a subalpínskom stupni vysokých hôr na vápencovom podklade. Typickými biotopmi výskytu sú skaly, skalné štrbiny a kamenisté hole. Na Slovensku rastie vo vysokých pohoriach (Tatry, Malá a Veľká Fatra, Chočské vrchy a inde). 1Rastie v alpínskom a subalpínskom stupni vysokých pohorí na vápencovom podklade. Typickými biotopmi výskytu sú skaly, skalné štrbiny a kamenisté hole. Na Slovensku rastie vo vysokých pohoriach (Tatry, Malá a Veľká Fatra, Chočské vrchy a inde).


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.09.2011 15:51

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 16

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie v alpínskom a subalpínskom stupni vysokých hôr na vápencovom podklade. Typickými biotopmi výskytu sú skaly, skalné štrbiny a kamenisté hole. Na Slovensku rastie vo vysokých pohoriach (Tatry, Malá a Veľká Fatra, Chočské vrchy a inde).

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Od ostatných vysokohorských pochybkov rastúcich na našom území sa odlišuje nechlpatou byľou, čiarkovitými, nechlpatými listami a väčšími kvetmi, ktoré sú v redšom súkvetí (2-6 kvetov, ale často aj jednotlivo).


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 17.01.2010 18:16

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1kochybok biely 1pochybok biely

Český názov:

Old VersionNew Version
1kochybek mléčný  1pochybek mléčný


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 17.01.2010 18:15

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Pochybok biely 1kochybok biely

Český názov:

Old VersionNew Version
1Pochybek mléčný  1kochybek mléčný


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 31.10.2008 20:49

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Pochybok 1Pochybok biely

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Pochybek mléčný

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Pochybok

Androsace lactea L.