Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sarcosphaera coronaria »

História popisu - Sarcosphaera coronaria

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 14.02.2015 09:08

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Peziza coronaria Jacq., Misc. austriac. 1: 140 (1778) Peziza crassa Santi Peziza eximia Durieu & Lév., in Durieu, Expl. Sci. Alg. 1: tab. 28: 9 (1848) Pustularia coronaria (Jacq.) Rehm Sarcosphaera crassa (Santi) Pouzar, Česká Mykol. 26(1): 35 (1972) Sarcosphaera eximia (Durieu & Lév.) Maire, (1917) Sepultaria coronaria (Jacq.) Massee 1<b>Aleuria eximia</b> <b>(Durieu &amp; L&#233;v.) Gillet</b>, (1879)<br><b>Peziza coronaria</b> <b>Jacq.</b>, <i>Miscell. austriac.</i> <b>1</b>: 140 (1778)<br><b>Peziza coronaria</b> <b>Jacq.</b>, <i>Miscell. austriac.</i> <b>1</b>: 140 (1778) <b><font color='#0000FF'>var. coronaria</font></b><br><b>Peziza coronaria var. macrocalyx</b> <b>(Riess) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 81 (1889)<br><b>Peziza coronata</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 636 (1801)<br><b>Peziza crassa</b> <b>Santi</b><br><b>Peziza eximia</b> <b>Durieu &amp; L&#233;v.</b>, in Durieu, <i>Expl. Sci. Alg.</i> <b>1</b>: tab. 28: 9 (1848)<br><b>Peziza macrocalyx</b> <b>Riess</b>, in Fresenius, <i>Beitr. Mykol.</i> <b>2</b>: 75 (1852)<br><br><b>Pustularia coronaria</b> <b>(Jacq.) Rehm</b>, in Winter, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 43): 1020 (1894) [1896]<br><b>Pustularia coronaria</b> <b>(Jacq.) Rehm</b>, in Winter, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 43): 1020 (1894) [1896] <b><font color='#0000FF'>var. coronaria</font></b><br><b>Pustularia macrocalyx</b> <b>(Riess) Hazsl.</b><br><b>Sarcosphaera coronaria</b> <b>(Jacq.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(1?2): 49 (1893) [1908] <b><font color='#0000FF'>var. coronaria</font></b><br><b>Sarcosphaera coronaria var. nivea</b> <b>(M.M. Moser) P&#233;ric. &amp; Courtec.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>30</b>(no. 120): 6 (2001)<br><b>Sarcosphaera crassa</b> <b>(Santi) Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>26</b>(1): 35 (1972)<br><b>Sarcosphaera eximia</b> <b>(Durieu &amp; L&#233;v.) Maire</b>, (1917)<br><b>Sarcosphaera eximia</b> <b>(Durieu &amp; L&#233;v.) Maire</b>, (1917) <b><font color='#0000FF'>var. eximia</font></b><br><b>Sarcosphaera eximia var. nivea</b> <b>M.M. Moser</b>, <i>Ber. naturw.-med. Ver. Innsbruck</i> <b>53</b>: 139 (1963) [1959-63]<br><b>Sarcosphaera macrocalyx</b> <b>(Riess) Fuckel</b>, (1870)<br><b>Sepultaria coronaria</b> <b>(Jacq.) Massee</b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1120241


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 19:05

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Jacq.) J. Schröt.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Peziza coronaria Jacq., Misc. austriac. 1: 140 (1778) Peziza crassa Santi Peziza eximia Durieu & Lév., in Durieu, Expl. Sci. Alg. 1: tab. 28: 9 (1848) Pustularia coronaria (Jacq.) Rehm Sarcosphaera crassa (Santi) Pouzar, Česká Mykol. 26(1): 35 (1972) Sarcosphaera eximia (Durieu & Lév.) Maire, (1917) Sepultaria coronaria (Jacq.) Massee

Cena:

Old VersionNew Version
123 132


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 19.06.2009 08:55

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Tulipánovka fialová rastie od mája do augusta v ihličnatých aj zmiešaných lesoch, najčastejšie v ťažkých ílovitých pôdach. Plodnice rastú zvyčajne vo väčších skupinkách, nie však pravidelne každý rok.  1Tulipánovka fialová rastie od mája do augusta v ihličnatých aj zmiešaných lesoch, najčastejšie v ťažkých ílovitých pôdach. Plodnice rastú zvyčajne vo väčších skupinkách, nie však pravidelne každý rok. Základným predpokladom jej výskytu sú vápencové horniny. Biotop: [157801].


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 04.03.2003 13:29

Tulipánovka fialová

Sarcosphaera coronaria
Baňka velkokališná

Chránená huba
Pokuta za jednu plodnicu: 23 EUR
Výskyt: V. - VIII.

Klobúk/Plodnica:

Plodnica dosahuje šírku 50-130 mm a výšku 50 mm. Najprv, pod povrchom zeme, je ako dutá, uzavretá hrubostenná hrboľkatá guľka, ďalším rastom sa dostáva nad zem a na vrchole sa rozpukáva na 4-8 nepravidelných cípov, takže pripomína tulipánový kvet. Vnútorná plodná strana je najprv bledofialová, potom sýto ametystovofialová a v úplnej zrelosti fialovohnedá až hnedá, hladká. Vonkajšia strana je najprv belavá až bledoružová, potom býva dolu bledookrová a hore bledo fialovohnedastá, jemne plstnatá.

Hlúbik:

Hlúbik býva zväčša zakrpatený.

Dužina:

Dužina je krehká, chrupkovitá, biela, až 5 mm hrubá, chuť a vôňu má nenápadnú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Tulipánovka fialová rastie od mája do augusta v ihličnatých aj zmiešaných lesoch, najčastejšie v ťažkých ílovitých pôdach. Plodnice rastú zvyčajne vo väčších skupinkách, nie však pravidelne každý rok.