Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Melampyrum nemorosum »

História popisu - Melampyrum nemorosum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 14.02.2013 10:59

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie v dubovo-hrabových i lužných lesoch, lesných lemoch, či svetlinách, rúbaniskách, na krovinatých stráňach, od nížin až po horské oblasti. 1Rastie v dubovo-hrabových i lužných lesoch, lesných lemoch, či svetlinách, rúbaniskách, na krovinatých stráňach, od nížin až po horské oblasti. Je diagnostickým druhem lesních lemů a dubohabřin.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Je poloparazit - hostiteľské rastliny: Picea abies, Poa pratensis, Populus tremula. zdroj: http://snaturou2000.sk, upravila Zuzana Kiso. 1Je poloparazit - hostiteľské rastliny: Picea abies, Poa pratensis, Populus tremula. zdroj: http://snaturou2000.sk, upravila Zuzana Kiso. Patří do taxonomicky poměrně složitého komplexu, v rámci něhož se odlišuje několik poddruhů a variet vyžadujících další studium.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 13.02.2013 08:22

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Melampyrum coerulescens Gilib., nom. inval.  1Melampyrum coerulescens Gilib., nom. inval.; Melampyrum nemorosum subsp. genuinum Čelak.; Melampyrum moravicum H. Braun; Melampyrum nemorosum subsp. moravicum (H. Braun) Ronniger; Melampyrum nemorosum subsp. silesiacum Ronniger; Melampyrum nemorosum subsp. zingeri Ganesch;


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 12.02.2013 18:04

Kvalita:

Old VersionNew Version
110 17

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 27.06.2011 21:53

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 110

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Jednoročná rastlina vysoká 15-50 cm; stonka vzpriamená, jednodu­chá alebo málo rozkonárená, štvorhranná, na dvoch protiľahlých stranách krátko chlpatá; stonkové listy protistojné, krátkostopkaté (stopka 5-10 mm dlhá), kopijovité, s celist­vým okrajom, na rube husto chlpaté; listy v súkvetí (listene) krátko stopkaté, dolné prevažne celistvookrajové a zelené, stredné a horné trojuholníkovité, na okraji ne­rovnako a nepravidelne štetinovito zúbkaté, na vrchole končisté, modrofialové, purpurové, zriedka biele až zelenkasté; má 10-40 krátko stopkatých kvetov, usporiadané jednostranne a vo dvojiciach vo vrcholovom klase (na hlavnej stonke a často aj na konároch), redšie v dolnej časti, kalich je rúrkovito zvončekovitý, 5-15 mm dlhý, zárezový až dielny, celý husto dlho vlnatý, diely kalicha sú šidlovité až úzko trojuholníkovité a odstávajú­ce; koruna je 15-25 mm dlhá, dvojpysková, žltá, dole príp. hrdzavo sfarbená, rúrka koruny je lievikovitá, pyskami polozavretá, horný pysk je nízko prilbovitý a z boku sploštený, kratší ako dolný, ktorý je obráteno-vajcovitý a 3-zubý; plodom sú elipsoidné tobolky dlhé 8-10 mm, s 2-4 semenami.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie v dubovo-hrabových i lužných lesoch, lesných lemoch, či svetlinách, rúbaniskách, na krovinatých stráňach, od nížin až po horské oblasti.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Je poloparazit - hostiteľské rastliny: Picea abies, Poa pratensis, Populus tremula. zdroj: http://snaturou2000.sk, upravila Zuzana Kiso.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 11.01.2010 20:41

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.09.2008 16:27

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Černýš hajní

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Melampyrum coerulescens Gilib., nom. inval.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Čermeľ hájny

Melampyrum nemorosum