Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Parnassia palustris »

História popisu - Parnassia palustris

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 10.01.2010 20:27

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Text: Ladislav Ševčík


Zmeny urobil: Ladislav Ševčík
Dátum: 12.02.2009 11:40

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Trváca bylina vysoká 5-15 cm s málopočetnou ružicou prízemných srdcovito vajcovitých listov. Priame holé byle majú v spodnej polovici jeden sediaci list. Ukončené sú jediným úhľadným 5-početným bielym kvetom.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na vlhkých trávnatých svahoch, mokrých lúkach, slatinách a rašeliniskách


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.09.2008 17:25

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Tolije bahenní

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Bielokvet močiarny

Parnassia palustris