Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Orchis militaris »

História popisu - Orchis militaris

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 19.01.2010 14:48

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 29.11.2008 21:06

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Vstavač vojenský

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Orchis rivini Gouan; Orchis cinerea Schrank; Strateuma militaris Salisb.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Vstavač vojenský

Orchis militaris