Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi »

História popisu - Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 07.03.2014 23:09

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Kriticky ohrožený druh (CR), zákonem chráněný.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.09.2008 13:53

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Chudina drsnoplodá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Chrtek) Chrtek

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Draba klasterskyi Chrtek

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1endemit Slovenského krasu


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Chudôbka drsnoplodá Klášterského

Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi