Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Grifola frondosa »

História popisu - Grifola frondosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 06.03.2021 16:14

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Polyporus frondosus (Dicks.)ex Fr.; Caloporus frondosus (Dicks.ex Fr.) Quél.; Polypilus frondosus (Dicks.ex Fr.) P.Karst.; 1<b>Agaricus frondosus</b> <b>(Dicks.) Schrank</b>, <i>Baier. Fl.</i> (M&#252;nchen) <b>1</b>: 159 (1786)<br><b>Boletus cristatus</b> <b>Gouan</b>, <i>Hortus monsp.</i>: 462 (1762)<br><b>Boletus cristatus var. floriformis</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 522 (1801)<br><b>Boletus elegans</b> <b>Bolton</b>, <i>Hist. fung. Halifax</i> (Huddersfield) <b>2</b>: 76 (1788)<br><b>Boletus frondosus</b> <b>Dicks.</b>, <i>Fasc. pl. crypt. brit.</i> (London) <b>1</b>: 18 (1785)<br><b>Boletus frondosus</b> <b>Schrank</b>, <i>Baier. Fl.</i> (M&#252;nchen) <b>2</b>: 616 (1789)<br><b>Boletus frondosus</b> <b>Pers.</b>, <i>Comm. Schaeff. Icon. Pict.</i>: 49 (1800)<br><b>Boletus intybaceus</b> <b>Baumg.</b>, <i>Fl. Lips.</i>: 631 (1790)<br><b>Caloporus frondosus</b> <b>(Dicks.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 406 (1888)<br><b>Cladodendron frondosum</b> <b>(Dicks.) L&#225;zaro Ibiza</b>, <i>Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.</i> <b>14</b>(12): 864 (1916)<br><b>Cladomeris frondosa</b> <b>(Dicks.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 168 (1886)<br><b>Cladomeris intybacea</b> <b>(Baumg.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 168 (1886)<br><b>Fungus squamatin-incumbens</b> <b>Paulet</b>, <i>Trait&#233; champ.</i> (Paris) <b>2</b>: 121 (1793)<br><b>Grifola albicans</b> <b>Imazeki</b>, <i>J. Jap. Bot.</i> <b>19</b>: 386 (1943)<br><b>Grifola frondosa f. intybacea</b> <b>(Fr.) Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 35 (1936) [1935]<br><b>Grifola frondosa var. intybacea</b> <b>(Fr.) Cetto</b>, <i>Enzyklop&#228;die der Pilze</i>, Band <b>1</b>: Leistlinge, Korallen, Porlinge, R&#246;hrlinge, Kremplinge u.a. (M&#252;nchen): 317 (1987)<br><b>Grifola intybacea</b> <b>(Fr.) Imazeki</b>, <i>Bull. Tokyo Sci. Mus.</i> <b>6</b>: 98 (1943)<br><b>Merisma frondosum</b> <b>(Dicks.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 692 (1878)<br><b>Merisma intybaceum</b> <b>(Fr.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 692 (1878)<br><b>Polypilus frondosus</b> <b>(Dicks.) P. Karst.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>3</b>(no. 9): 17 (1881)<br><b>Polypilus intybaceus</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>37</b>: 25 (1882)<br><b>Polyporus albicans</b> <b>(Imazeki) Teng</b>, <i>Chung-kuo Ti Chen-chun</i>, [Fungi of China]: 762 (1963)<br><b>Polyporus barrelieri</b> <b>Viv.</b>, <i>I Funghi d'Italia</i> (Genova): tab. 28 (1834)<br><b>Polyporus frondosus</b> <b>(Dicks.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 355 (1821)<br><b>Polyporus frondosus var. albus</b> <b>Kawam.</b>, <i>Icones of Japanese fungi</i> <b>1</b>: 108 (1954)<br><b>Polyporus intybaceus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 446 (1838) [1836-1838]<br>

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1362177


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.01.2012 16:07

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Dick.ex Fr.) S.F.Gray 1(Dicks.) Gray


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.06.2006 08:11

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Dick.ex Fr.) S.F.Gray

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Polyporus frondosus (Dicks.)ex Fr.; Caloporus frondosus (Dicks.ex Fr.) Quél.; Polypilus frondosus (Dicks.ex Fr.) P.Karst.;


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek
Atlas našich húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 03.07.2002 11:09

Trsovnica lupeňovitá

Grifola frondosa
Trsnatec lupenitý

Jedlá huba
Výskyt: VIII. - X.

Klobúk/Plodnica:

Plodnice sú trsovité, 150-400 mm široké a rovnako vysoké. Hrubá kmeňová báza sa rozdeľuje na viac odnoží, ktoré sa opäť delia na veľké množstvo konárikov prechádzajúcich do plochých lupeňovitých klobúčikov. Klobúky sú bočné, vejárovité alebo polkruhovité, 40-80 mm široké, tenké, na okraji laločnato zvlnené, sivožltkasté, sivohnedé alebo sivoolivové, šupinkaté alebo jemne srstnaté.

Plodná časť:

Rúrky sú 2-3 mm dlhé, biele, zbiehajúce na hlúbik. Póry bývajú drobné, zafarbené rovnako ako rúrky.

Hlúbik:

Hlúbiky sú belavé, nepravidelne valcovité.

Dužina:

Dužina je biela, za mladi mäkko pružná, v dospelosti kožovito vláknitá.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Rastie od augusta do októbra, najčastejšie pri báze dubov.

Význam:

Mladé plodnice sú jedlé a chutné.