Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Taraxacum limosum »

História popisu - Taraxacum limosum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 05.02.2019 07:50

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 16

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku zraniteľný druh (VU) V ČR nezvěstný druh (A2)


Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 19.01.2019 20:08

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 08.11.2008 18:28

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Pampeliška mokřadní

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Taraxacum palustre 1Taraxacum limosum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Soest

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Púpava močiarna

Taraxacum palustre