Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Orchis pallens »

História popisu - Orchis pallens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 29.04.2013 22:52

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Světlé smíšené lesy, křoviny 1Světlé smíšené lesy, lesní lemy, křoviny, staré sady, kosené louky. V ČR je rozšířen zejména na východě Moravy.

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku ohrozený druh (EN) zakonom chranene V ČR silně ohrožený druh (C2) chráněný zákonem 1Na Slovensku ohrozený druh (EN) zákonom chránený. V ČR silně ohrožený druh (C2b) chráněný zákonem.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 29.04.2013 22:13

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Květy světle žluté, s tmavším pyskem, pysk mělce 3laločný až celokrajný, ostruha až 14 mm dlouhá,  listy podlouhlé, uprostřed nejširší. Převzato Klíč ke květeně ČR

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Světlé smíšené lesy, křoviny

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku ohrozený druh (EN) zakonom chranene V ČR silně ohrožený druh (C2) chráněný zákonem

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 29.11.2008 21:08

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Vstavač bledý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Orchis sulphurea Sims.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.09.2008 10:26

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Orchis pellens 1Orchis pallens


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Vstavač bledý

Orchis pellens