Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Parasola conopilus »

História popisu - Parasola conopilus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 26.10.2014 10:28

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Psathyrella conopilus 1Parasola conopilus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) A. Pearson & Dennis 1(Fr.) Örstadius & E. Larss.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus aratus Berk., Outl. Brit. Fung. (London): 176 (1860) Agaricus conopilus Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 504 (1821) Agaricus conopilus f. superbus (Jungh.) Cooke, Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes) (London) 8: 1185 (1158) (1891) Agaricus conopilus var. superbus (Jungh.) Cooke, Handbook of British Fungi, 2nd Edn: 378 (1891) Agaricus subatratus Batsch, Elench. fung., cont. prim. (Halle): 103 & tab. 18, fig. 89 (1786) Agaricus superbus Jungh., Linnaea 5: 388 (1830) Drosophila conopilus (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 116 (1886) Parasola conopilus (Fr.) Örstadius & E. Larss., Mycol. Res. 112: 1180 (2008) Pilosace conopilus (Fr.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3: 504 (1898) Psathyra conopila (Fr.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 70 (1871) Psathyra conopilea (Fr.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 70 (1871) Psathyra conopilea var. subatrata (Batsch) J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 9(no. 1): 14 (1936) Psathyra conopilea var. superbus (Jungh.) Cooke, Brit. Fung.-Fl.: pl. 1158 & 1185 (1890) Psathyra elata Massee, Brit. Fung.-Fl. 1: 353 (1892) Psathyrella arata (Berk.) Sacc., Syn. Brit. Basidiomyc.: 200 (1908) Psathyrella conopilus var. subatrata (Batsch) Citérin & Bon, Docums Mycol. 24(no. 96): 43 (1995) Psathyrella subatrata (Batsch) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 616 (1878) 1<b>Agaricus aratus</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 176 (1860)<br><b>Agaricus conopilus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 504 (1821)<br><b>Agaricus conopilus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 504 (1821) <b><font color='#0000FF'>f. conopilus</font></b><br><b>Agaricus conopilus f. superbus</b> <b>(Jungh.) Cooke</b>, <i>Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes)</i> (London) <b>8</b>: pl. 1185 (1158) (1891)<br><b>Agaricus conopilus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 504 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. conopilus</font></b><br><b>Agaricus conopilus var. superbus</b> <b>(Jungh.) Cooke</b>, <i>Handb. Brit. Fungi</i>, 2nd Edn: 378 (1891)<br><b>Agaricus subatratus</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 103, tab. 18:89 (1786)<br><b>Agaricus subatratus f. media</b> <b>Britzelm.</b>, <i>Ber. naturhist. Augsburg</i> <b>27</b>: 178 (1883)<br><b>Agaricus subatratus</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 103, tab. 18:89 (1786) <b><font color='#0000FF'>f. subatratus</font></b><br><b>Agaricus superbus</b> <b>Jungh.</b>, <i>Linnaea</i> <b>5</b>: 388 (1830)<br><b>Drosophila conopilus</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 116 (1886)<br><b>Drosophila subatrata</b> <b>(Batsch) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 117 (1886)<br><b>Parasola conopilus f. substerilis</b> <b>(Enderle) Valade</b>, <i>Index Fungorum</i> <b>187</b>: 1 (2014)<br><b>Pilosace conopilus</b> <b>(Fr.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 504 (1898)<br><b>Psathyra conopilus</b> <b>(Fr.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 70 (1871)<br><b>Psathyra conopilus</b> <b>(Fr.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 70 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. conopilus</font></b><br><b>Psathyra conopilus var. subatrata</b> <b>(Batsch) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>9</b>(no. 1): 14 (1936)<br><b>Psathyra conopilus var. superbus</b> <b>(Jungh.) Massee</b>, <i>Brit. Fung.-Fl.</i> (London) <b>1</b>: pl. 1158 & 1185 (1892)<br><b>Psathyra elata</b> <b>Massee</b>, <i>Brit. Fung.-Fl.</i> (London) <b>1</b>: 353 (1892)<br><b>Psathyra subatrata</b> <b>(Batsch) Qu&#233;l.</b>, <i>Bull. Soc. Amis Sci. Nat. Rouen</i>, S&#233;r. II <b>15</b>: 161 (1880) [1879]<br><b>Psathyrella arata</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 1129 (1887)<br><b>Psathyrella conopilus</b> <b>(Fr.) A. Pearson &amp; Dennis</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>31</b>(3-4): 185 (1948) [1947]<br><b>Psathyrella conopilus</b> <b>(Fr.) A. Pearson &amp; Dennis</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>31</b>(3-4): 185 (1948) [1947] <b><font color='#0000FF'>f. conopilus</font></b><br><b>Psathyrella conopilus f. substerilis</b> <b>Enderle</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>66</b>(1): 7 (2000)<br><b>Psathyrella conopilus</b> <b>(Fr.) A. Pearson &amp; Dennis</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>31</b>(3-4): 185 (1948) [1947] <b><font color='#0000FF'>var. conopilus</font></b><br><b>Psathyrella conopilus var. subatrata</b> <b>(Batsch) Cit&#233;rin &amp; Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>24</b>(no. 96): 43 (1995)<br><b>Psathyrella conopilus var. subatrata</b> <b>(Batsch) Binyamini</b>, <i>Israel J. Bot.</i> <b>23</b>: 246 (1974)<br><b>Psathyrella subatrata</b> <b>(Batsch) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 616 (1878)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1511721


Zmeny urobil: Erik Brozmann
Dátum: 08.02.2009 13:29

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) A. Pearson & Dennis

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus aratus Berk., Outl. Brit. Fung. (London): 176 (1860) Agaricus conopilus Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 504 (1821) Agaricus conopilus f. superbus (Jungh.) Cooke, Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes) (London) 8: 1185 (1158) (1891) Agaricus conopilus var. superbus (Jungh.) Cooke, Handbook of British Fungi, 2nd Edn: 378 (1891) Agaricus subatratus Batsch, Elench. fung., cont. prim. (Halle): 103 & tab. 18, fig. 89 (1786) Agaricus superbus Jungh., Linnaea 5: 388 (1830) Drosophila conopilus (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 116 (1886) Parasola conopilus (Fr.) Örstadius & E. Larss., Mycol. Res. 112: 1180 (2008) Pilosace conopilus (Fr.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3: 504 (1898) Psathyra conopila (Fr.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 70 (1871) Psathyra conopilea (Fr.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 70 (1871) Psathyra conopilea var. subatrata (Batsch) J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 9(no. 1): 14 (1936) Psathyra conopilea var. superbus (Jungh.) Cooke, Brit. Fung.-Fl.: pl. 1158 & 1185 (1890) Psathyra elata Massee, Brit. Fung.-Fl. 1: 353 (1892) Psathyrella arata (Berk.) Sacc., Syn. Brit. Basidiomyc.: 200 (1908) Psathyrella conopilus var. subatrata (Batsch) Citérin & Bon, Docums Mycol. 24(no. 96): 43 (1995) Psathyrella subatrata (Batsch) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 616 (1878)

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1je široký 2-4 cm, kužeľovitý až zvoncovitý, hladký, jemne vráskovitý, do troch štvrtín pásikavý, červenohnedý, nahnedlý, pri zasychaní blednúci, svetložltý.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene sú úzko pripojené, husté, nahnedlé, neskôr sivohnedé s purpurovým odtieňom a belavým ostrím.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1je belavý, holý, dlhý 90-140 x 2-4 mm.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie jednotlivo, alebo v skupinách na zvyškoch dreva a v humuse, v lesoch na okraji lesných ciest, na skládkach dreva.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 03.07.2005 20:31

Drobuľka veľká

Psathyrella conopilus
Křehutka kuželovitá

Nejedlá huba
Výskyt: VII. - XI.