Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Xerocomellus pruinatus »

História popisu - Xerocomellus pruinatus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 10.12.2014 21:31

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Boletus pruinatus 1Xerocomellus pruinatus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Fr. & Hök 1(Fr. & Hök) Šutara

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Boletellus pruinatus</b> <b>(Fr. &amp; H&#246;k) Klofac &amp; Krisai</b>, <i>&#214;st. Z. Pilzk.</i> <b>1</b>: 43 (1992)<br><b>Boletellus pruinatus f. luteocarnosus</b> <b>Klofac &amp; Krisai</b>, <i>&#214;st. Z. Pilzk.</i> <b>1</b>: 43 (1992)<br><b>Boletellus pruinatus</b> <b>(Fr. &amp; H&#246;k) Klofac &amp; Krisai</b>, <i>&#214;st. Z. Pilzk.</i> <b>1</b>: 43 (1992) <b><font color='#0000FF'>f. pruinatus</font></b><br><b>Boletellus pruinatus var. pascuus</b> <b>(Pers.) Klofac &amp; Krisai</b>, <i>&#214;st. Z. Pilzk.</i> <b>1</b>: 48 (1992)<br><b>Boletellus pruinatus</b> <b>(Fr. &amp; H&#246;k) Klofac &amp; Krisai</b>, <i>&#214;st. Z. Pilzk.</i> <b>1</b>: 43 (1992) <b><font color='#0000FF'>var. pruinatus</font></b><br><b>Boletus pascuus</b> <b>(Pers.) Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague): tab. 76 (1846)<br><b>Boletus pruinatus</b> <b>Fr. &amp; H&#246;k</b>, <i>Boleti, Fungorum generis, illustratio</i>: 9 (1835)<br><b>Boletus subtomentosus var. pascuus</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 139 (1825)<br><b>Versipellis pruinata</b> <b>(Fr. &amp; H&#246;k) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 158 (1886)<br><b>Versipellis pruinata</b> <b>(Fr. &amp; H&#246;k) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 158 (1886) <b><font color='#0000FF'>var. pruinata</font></b><br><b>Xerocomus pascuus</b> <b>(Pers.) E.-J. Gilbert</b>, <i>Les Livres du Mycologue Tome I-IV</i>, Tom. III: Les Bolets: 139 (1931)<br><b>Xerocomus pruinatus</b> <b>(Fr. &amp; H&#246;k) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 420 (1888)<br><b>Xerocomus pruinatus</b> <b>(Fr. &amp; H&#246;k) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 420 (1888) <b><font color='#0000FF'>var. pruinatus</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1511898


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 29.11.2007 20:55

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Boletellus pruinatus var. luteocarnosus 1Boletus pruinatus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Fr. & Hök


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 14.01.2002 00:00

Suchohríbnik zamatový

Boletellus pruinatus var. luteocarnosus
Suchohřib sametový

Výborná jedlá huba