Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Clitocybe gibba »

História popisu - Clitocybe gibba

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 24.01.2015 17:36

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.ex Fr.) Kumm. 1(Pers.) P. Kumm.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Clitocybe infundibuliformis (Schaeff.ex Weinm.) Quél. 1<b>Agaricus gibbus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 449 (1801)<br><b>Agaricus gibbus var. fuligineus</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 217 (1805)<br><b>Agaricus gibbus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 449 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. gibbus</font></b><br><b>Agaricus gibbus var. major</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 82 (1821)<br><b>Agaricus gibbus var. maximus</b> <b>(P. Gaertn., G. Mey. &amp; Scherb.) Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 13 (1828)<br><b>Agaricus gibbus var. membranaceus</b> <b>(Vahl) Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 13 (1828)<br><b>Agaricus gibbus var. pallidus</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 217 (1805)<br><b>Agaricus gibbus a pallidus</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 217 (1805)<br><b>Agaricus gibbus ?? fuligineus</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 217 (1805)<br><b>Agaricus gibbus ? maximus</b> <b>(P. Gaertn., G. Mey. &amp; Scherb.) Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 13 (1828)<br><b>Agaricus gibbus d membranaceus</b> <b>(Vahl) Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 13 (1828)<br><b>Agaricus gibbus e fuligineus</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 217 (1805)<br><br><b>Agaricus infundibuliformis var. membranaceus</b> <b>(Vahl) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 68 (1838) [1836-1838]<br><b>Agaricus maximus</b> <b>P. Gaertn., G. Mey. &amp; Scherb.</b>, <i>&#214;konom.-techn. Fl Wetterau</i> <b>3</b>(2): 329 (1802)<br><b>Agaricus membranaceus</b> <b>Vahl</b>, <i>Fl. Danic.</i> <b>6</b>: tab. 1012 (1790)<br><b>Clitocybe geotropa var. maxima</b> <b>(P. Gaertn., G. Mey. &amp; Scherb.) Konrad &amp; Maubl.</b>, <i>Icon. Select. Fung.</i>: pl. 289 (1928)<br><b>Clitocybe gibba f. adstringens</b> <b>(Hagara) Lizo&#328;</b> [as '<i>adstrigens</i>'], in Lizo&#328; &amp; Jan&#269;ovi&#269;ov&#225;, <i>Mycotaxon</i> <b>75</b>: 492 (2000)<br><b>Clitocybe gibba</b> <b>(Pers.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 123 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. gibba</font></b><br><b>Clitocybe gibba var. adstringens</b> <b>Hagara</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>44</b>(1): 27 (1990)<br><b>Clitocybe gibba var. brevispora</b> <b>Raithelh.</b>, <i>Metrodiana</i> <b>2</b>(3): 60 (1971)<br><b>Clitocybe gibba var. cernua</b> <b>H.E. Bigelow</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>81</b>: 293 (1985)<br><b>Clitocybe gibba var. fuliginea</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 120 (1871)<br><b>Clitocybe gibba</b> <b>(Pers.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 123 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. gibba</font></b><br><b>Clitocybe gibba var. occidentalis</b> <b>H.E. Bigelow</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>81</b>: 293 (1985)<br><b>Clitocybe gibba var. ringens</b> <b>Raithelh.</b>, in Chlebicki &amp; Raitviir, <i>Die Gattung Clitocybe</i> (Stuttgart) <b>1</b>: 20 (1981)<br><br><b>Clitocybe infundibuliformis f. gibba</b> <b>(Pers.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 165 (1887)<br><b>Clitocybe infundibuliformis var. membranacea</b> <b>(Vahl) Massee</b>, <i>Brit. Fung.-Fl.</i> (London) <b>2</b>: 425 (1893)<br><b>Clitocybe maxima</b> <b>(P. Gaertn., G. Mey. &amp; Scherb.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 123 (1871)<br><b>Clitocybe membranacea</b> <b>(Vahl) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 166 (1887)<br><b>Infundibulicybe gibba</b> <b>(Pers.) Harmaja</b>, <i>Ann. bot. fenn.</i> <b>40</b>(3): 217 (2003)<br><b>Omphalia gibba</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 612 (1821)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1356792


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 20.07.2006 14:56

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.ex Fr.) Kumm.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Clitocybe infundibuliformis (Schaeff.ex Weinm.) Quél.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 03.05.2001 00:00

Strmuľka lievikovitá

Clitocybe gibba
Strmělka nálevkovitá

Jedlá huba
Výskyt: VII. - X.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 50-150 mm v priemere, v úplnej mladosti je plochý, v strede s malým hrboľom, s okrajom rovným a podvinutým; čoskoro však býva v strede vtlačený a napokon hlboko lievikovitý s okrajom zvlneným alebo laločnato poprehýbaným. V strede lievikovitého klobúka býva hrboľ alebo aspoň stopa po ňom. Pokožka klobúka je okrovožltá alebo červenohnedastá, v dospelosti bledne a napokon býva až okrovobelavá. Povrch je holý alebo jemne vločkato vláknitý a lúčovite čiarkovaný.

Plodná časť:

Lupene sú 2-6 mm široké, husté, hlboko zbiehajúce na hlúbik. Za mladi sú takmer biele, v starobe a za sucha bývajú trochu žltkasté.

Hlúbik:

Hlúbik je 40-100 mm dlhý a 4-10 mm hrubý, nepravidelne valcovitý. Býva biely, belavý alebo bledožltkastý, holý, na báze je zvyčajne bielo plstnatý, mäkko vypchatý alebo dutý.

Dužina:

Dužina je tenká, málo mäsitá, biela, v klobúku pomerne tuhá, ale mäkká. Chuť a vôňa je nenápadná, no príjemná.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Ľudové názvy:

vranie uško

Výskyt:

Strmuľka lievikovitá rastie zvyčajne v húfoch alebo v čarovných kruhoch od júla do októbra v listnatých aj ihličnatých lesoch. Vyskytuje sa v celom miernom pásme severnej pologule, v severnej Afrike a v Austrálii.


Je to jedlá huba strednej chuťovej kvality. Hoci je málo mäsitá, odporúčame ju zbierať, lebo rastie vždy vo veľkom množstve, často aj vtedy, keď iných jedlých húb býva málo. Je vhodná najmä do polievok.