Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Chlorophyllum agaricoides »

História popisu - Chlorophyllum agaricoides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 13.06.2020 20:10

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Endoptychum agaricoides</b> <b>Czern.</b>, <i>Bull. Soc. Imp. nat. Moscou</i> <b>18</b>(2, III): 148 (1845)<br><b>Secotium agaricoides</b> <b>(Czern.) Holl&#243;s</b>, <i>Term. F&#252;z.</i> <b>25</b>: 93 (1902) 1<b>Endoptychum agaricoides</b> <b>Czern.</b>, <i>Bull. Soc. Imp. nat. Moscou</i> <b>18</b>(no. 3): 148 (1845)<br><b>Secotium agaricoides</b> <b>(Czern.) Holl&#243;s</b>, <i>Term. F&#252;z.</i> <b>25</b>: 93 (1902)

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 15

Cena:

Old VersionNew Version
1 1115


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 31.12.2012 16:05

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Endoptychum agaricoides 1Chlorophyllum agaricoides

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Czern. 1(Czern.) Vellinga

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Endoptychum agaricoides</b> <b>Czern.</b>, <i>Bull. Soc. Imp. nat. Moscou</i> <b>18</b>(2, III): 148 (1845)<br><b>Secotium agaricoides</b> <b>(Czern.) Holl&#243;s</b>, <i>Term. F&#252;z.</i> <b>25</b>: 93 (1902)

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 16

Cena:

Old VersionNew Version
183 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1374387


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 28.12.2012 16:27

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Našla sa už aj na Východnom Slovensku.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 08.01.2012 23:27

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Czern.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 29.11.2001 00:00

strieška bedľovitá

Endoptychum agaricoides
střechan bedlovitý

Chránená huba
Pokuta za jednu plodnicu: 83 EUR