Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ramaria sanguinea »

História popisu - Ramaria sanguinea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 11.07.2012 14:05

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kuřátka krvavá

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
19 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
111 110

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 13:06

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Quél.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

strapačka červenejúca

Ramaria sanguinea

Nejedlá huba
Výskyt: IX. - XI.