Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tulostoma brumale »

História popisu - Tulostoma brumale

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Juraj Kianička
Dátum: 05.12.2013 09:56

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Tulostoma mammosum Fr. Lycoperdon mammosum P. Micheli, Nova plantarum genera (Florentiae): 217 (1729) Lycoperdon pediculatum Bull., Herb. Fr. 7: tab. 294 (1787) Lycoperdon pedunculatum L., Sp. pl., Edn 2 2: 1654 (1763) Tulostoma mammosum P. Micheli ex Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 42 (1829) 1<b>Lycoperdon mammosum</b> <b>P. Micheli</b>, <i>Nova plantarum genera</i> (Florentiae): 217 (1729)<br><b>Lycoperdon pediculatum</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>7</b>: tab. 294 (1787)<br><b>Lycoperdon pedunculatum</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1654 (1763)<br><b>Lycoperdon squamosum</b> <b>J.F. Gmel.</b>,: 1463 (1792)<br><b>Tulostoma brumale</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 86 (1794) <b><font color='#0000FF'>f. brumale</font></b><br><b>Tulostoma brumale</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 86 (1794) <b><font color='#0000FF'>var. brumale</font></b><br><b>Tulostoma brumale var. efile</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 79 (1805)<br><b>Tulostoma brumale var. filatum</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 139 (1801)<br><b>Tulostoma brumale var. longipes</b> <b>(Czern.) J.E. Wright</b>, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>113</b>: 80 (1987)<br><b>Tulostoma mammosum</b> <b>P. Micheli ex Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>3</b>(1): 42 (1829)<br><b>Tulostoma mammosum var. longipes</b> <b>(Czern.) Sacc. &amp; Traverso</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>20</b>: 1050 (1911)<br><b>Tulostoma mammosum var. majus</b> <b>Petri</b>, <i>Lich. Lusit. Catal.</i>: 118 (1809)<br><b>Tulostoma mammosum</b> <b>P. Micheli ex Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>3</b>(1): 42 (1829) <b><font color='#0000FF'>var. mammosum</font></b><br><b>Tulostoma mammosum var. squamosum</b> <b>(J.F. Gmel.) Fr.</b><br><b>Tulostoma pedunculatum</b> <b>(L.) Czern.</b>, <i>Bull. Soc. Imp. nat. Moscou</i> <b>18</b>(2, III): 145 (1845)<br><b>Tulostoma pedunculatum var. longipes</b> <b>Czern.</b>, <i>Bull. Soc. Imp. nat. Moscou</i> <b>18</b>(2, III): 145 (1845)<br><b>Tulostoma pedunculatum</b> <b>(L.) Czern.</b>, in Cohn, <i>Bull. Soc. Imp. nat. Moscou</i> <b>18</b>(2, III): 145 (1845) <b><font color='#0000FF'>var. pedunculatum</font></b>

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Stopkovec sa samozrejme najskôr vyvíja v zemi, kde vytvára malé guľovité plodnice, postupne sa začne pretláčať na povrch a rásť do výšky. Na vrchnej časti hlúbika sa nachádza okrúhla alebo jemne sploštená hlavička, ktorá býva často aj postláčaná, pretože je akoby papierovitá. Je belavej, sivo okrovej alebo svetlohnedej farby, často sfarbená podobne ako hlúbik. V prostriedku má vystupujúce rúrkovité ústie a jeho okolie je sfarbené do hneda. Toto rúrkové ústie slúži na vypúšťanie výtrusov.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Hlúbik je valcovitý, väčšinou rovný alebo mierne poprehýbaný, dorastá do výšky približne 20 – 50 mm, hrubý najviac okolo 5 mm. Je bledohnedej, šedo hnedej alebo okrovo hnedej farby, niekedy šupinatý a akoby drevnatý. Zväčša býva v hornej časti bledší, smerom k báze tmavší.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Ak chceme stopkovce nájsť, je potrebné vytipovať si vhodné lokality, pretože rastie na netypických miestach. No keď nájdeme jednu lokalitu a dostaneme ju do oka, ďalšiu nájsť by už nemal byť problém. Na správnych miestach rastie vo veľkých množstvách, často aj v desiatkach plodníc. Stopkovec zimný je najčastejšie vyskytujúci sa stopkovec zo svojho rodu. Rastie na výslnných a suchých miestach, na skalách v okolí riek, na kamenných paneloch pokrytých machom, v trávnatých štrbinách týchto panelov a tiež aj na machnatých miestach medzi koľajnicami a v ich okolí.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nejedlá huba.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1139867


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 14:12

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Tulostoma mammosum Fr. 1Tulostoma mammosum Fr. Lycoperdon mammosum P. Micheli, Nova plantarum genera (Florentiae): 217 (1729) Lycoperdon pediculatum Bull., Herb. Fr. 7: tab. 294 (1787) Lycoperdon pedunculatum L., Sp. pl., Edn 2 2: 1654 (1763) Tulostoma mammosum P. Micheli ex Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 42 (1829)


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 26.12.2008 21:11

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Pers.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Tulostoma mammosum Fr.


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 24.12.2008 09:26

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Základné znaky: Perídium v dospelosti svetlej farby, v mladosti pokryté vláknitým exoperídiom, na ktorom sa zachytávajú čiastočky substrátu, peristóm rúrkovitý, niekedy dlhší, jeho okolie tmavšie zafarbé, hlúbik svetlý v mladosti pokrytý šupinkami. Kapilícium v septách výrazne zhrubnuté, ale bez hnedej farby v septách. 1Základné znaky: Perídium v dospelosti svetlej až svetlohnedej farby, v mladosti pokryté vláknitým exoperídiom, na ktorom sa zachytávajú čiastočky substrátu, peristóm rúrkovitý, niekedy dlhší, jeho okolie tmavšie zafarbé, hlúbik svetlý v mladosti pokrytý šupinkami. Kapilícium v septách výrazne zhrubnuté, ale bez hnedej farby v septách.


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 24.12.2008 09:25

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Základné znaky: Perídium v dospelosti svetlej farby, peristóm rúrkovitý, niekedy dlhší, jeho okolie tmavšie zafarbé, hlúbik svetlý v mladosti pokrytý šupinkami. Kapilícium v septách výrazne zhrubnuté, ale bez hnedej farby v septách. 1Základné znaky: Perídium v dospelosti svetlej farby, v mladosti pokryté vláknitým exoperídiom, na ktorom sa zachytávajú čiastočky substrátu, peristóm rúrkovitý, niekedy dlhší, jeho okolie tmavšie zafarbé, hlúbik svetlý v mladosti pokrytý šupinkami. Kapilícium v septách výrazne zhrubnuté, ale bez hnedej farby v septách.


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 24.12.2008 09:22

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Základné znaky: Perídium v dospelosti svetlej farby, peristóm rúrkovitý, niekedy dlhší, jeho okolie tmavšie zafarbé, hlúbik svetlý v mladosti pokrytý šupinkami. Kapilícium v septách výrazne zhrubnuté, ale bez hnedej farby v septách.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

Stopkovec zimný

Tulostoma brumale
Palečka zimní

Nejedlá huba