Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Verpa bohemica »

História popisu - Verpa bohemica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 23.11.2014 20:14

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Mitrophora bohemica</b> <b>(Krombh.) Gillet</b>, (1879)<br><b>Morchella bispora</b> <b>Sorok&#299;n</b>, <i>Mycoth. Univ.</i>, cent.: no. 609 (1877)<br><b>Morchella bispora</b> <b>Sorok&#299;n</b>, <i>Mycoth. Univ.</i>, cent.: no. 609 (1877) <b><font color='#0000FF'>var. bispora</font></b><br><b>Morchella bispora var. truncata</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus.</i> <b>46</b>: 118 (1894) [1893]<br><b>Morchella bohemica</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>3</b>: tab. 15, fig. 1-13 (1834)<br><b>Morchella bohemica var. bispora</b> <b>(Sorok&#299;n) Cooke</b>, <i>Mycogr.</i>, Vol. <b>1</b>. Discom. (London) <b>1</b>: 188 (1878)<br><b>Morilla speciosa var. bohemica</b> <b>(Krombh.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 271 (1886)<br><b>Phalloboletus bisporus</b> <b>(Sorok&#299;n) Kuntze</b>, (1891)<br><b>Phalloboletus bohemicus</b> <b>(Krombh.) Kuntze</b>, (1891)<br><b>Ptychoverpa bohemica</b> <b>(Krombh.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 34 (1907)<br><b>Ptychoverpa bohemica</b> <b>(Krombh.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 34 (1907) <b><font color='#0000FF'>var. bohemica</font></b><br><b>Ptychoverpa bohemica var. pallida</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek) Svr&#269;ek</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>35</b>(2): 88 (1981)<br><b>Verpa bispora</b> <b>(Sorok&#299;n) Lagarde</b>, (1924)<br><b>Verpa bohemica var. bispora</b> <b>(Sorok&#299;n) Syd. &amp; P. Syd.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>8</b>(5): 490 (1910)<br><b>Verpa bohemica</b> <b>(Krombh.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(1?2): 25 (1893) [1908] <b><font color='#0000FF'>var. bohemica</font></b><br><b>Verpa bohemica var. pallida</b> <b>Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i>: 25 (1968) 1<b>Mitrophora bohemica</b> <b>(Krombh.) Gillet</b>, (1879)<br><b>Morchella bispora</b> <b>Sorok&#299;n</b>, <i>Mycoth. Univ.</i>, cent.: no. 609 (1877)<br><b>Morchella bispora</b> <b>Sorok&#299;n</b>, <i>Mycoth. Univ.</i>, cent.: no. 609 (1877) <b><font color='#0000FF'>var. bispora</font></b><br><b>Morchella bispora var. truncata</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus.</i> <b>46</b>: 118 (1894) [1893]<br><b>Morchella bohemica</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>3</b>: tab. 15, fig. 1-13 (1834)<br><b>Morchella bohemica var. bispora</b> <b>(Sorok&#299;n) Cooke</b>, <i>Mycogr.</i>, Vol. <b>1</b>. Discom. (London): 188 (1878)<br><b>Morilla speciosa var. bohemica</b> <b>(Krombh.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 271 (1886)<br><b>Phalloboletus bisporus</b> <b>(Sorok&#299;n) Kuntze</b>, (1891)<br><b>Phalloboletus bohemicus</b> <b>(Krombh.) Kuntze</b>, (1891)<br><b>Ptychoverpa bohemica</b> <b>(Krombh.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 34 (1907)<br><b>Ptychoverpa bohemica</b> <b>(Krombh.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 34 (1907) <b><font color='#0000FF'>var. bohemica</font></b><br><b>Ptychoverpa bohemica var. pallida</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek) Svr&#269;ek</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>35</b>(2): 88 (1981)<br><b>Verpa bispora</b> <b>(Sorok&#299;n) Lagarde</b>, (1924)<br><b>Verpa bohemica var. bispora</b> <b>(Sorok&#299;n) Syd. &amp; P. Syd.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>8</b>(5): 490 (1910)<br><b>Verpa bohemica</b> <b>(Krombh.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(1?2): 25 (1893) [1908] <b><font color='#0000FF'>var. bohemica</font></b><br><b>Verpa bohemica var. pallida</b> <b>Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i>: 25 (1968)

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Někteří odborníci ještě rozlišují dvě variety kačenky české, konkrétně Verpa bohemica var. pallida a Verpa bohemica var. bispora. 1Někteří odborníci ještě rozlišují dvě variety kačenky české, konkrétně Verpa bohemica var. pallida a Verpa bohemica var. bispora. Pri tomto druhu hrozí taktiež zámena s Mitrophora semilibera.


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 15.04.2014 10:35

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Verpa bohemica var. bohemica 1Verpa bohemica

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Morchella bohemica</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague): tab. 15, fig. 1-13 (1828)<br><b>Ptychoverpa bohemica</b> <b>(Krombh.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 34 (1907) 1<b>Mitrophora bohemica</b> <b>(Krombh.) Gillet</b>, (1879)<br><b>Morchella bispora</b> <b>Sorok&#299;n</b>, <i>Mycoth. Univ.</i>, cent.: no. 609 (1877)<br><b>Morchella bispora</b> <b>Sorok&#299;n</b>, <i>Mycoth. Univ.</i>, cent.: no. 609 (1877) <b><font color='#0000FF'>var. bispora</font></b><br><b>Morchella bispora var. truncata</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus.</i> <b>46</b>: 118 (1894) [1893]<br><b>Morchella bohemica</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>3</b>: tab. 15, fig. 1-13 (1834)<br><b>Morchella bohemica var. bispora</b> <b>(Sorok&#299;n) Cooke</b>, <i>Mycogr.</i>, Vol. <b>1</b>. Discom. (London) <b>1</b>: 188 (1878)<br><b>Morilla speciosa var. bohemica</b> <b>(Krombh.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 271 (1886)<br><b>Phalloboletus bisporus</b> <b>(Sorok&#299;n) Kuntze</b>, (1891)<br><b>Phalloboletus bohemicus</b> <b>(Krombh.) Kuntze</b>, (1891)<br><b>Ptychoverpa bohemica</b> <b>(Krombh.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 34 (1907)<br><b>Ptychoverpa bohemica</b> <b>(Krombh.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 34 (1907) <b><font color='#0000FF'>var. bohemica</font></b><br><b>Ptychoverpa bohemica var. pallida</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek) Svr&#269;ek</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>35</b>(2): 88 (1981)<br><b>Verpa bispora</b> <b>(Sorok&#299;n) Lagarde</b>, (1924)<br><b>Verpa bohemica var. bispora</b> <b>(Sorok&#299;n) Syd. &amp; P. Syd.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>8</b>(5): 490 (1910)<br><b>Verpa bohemica</b> <b>(Krombh.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(1?2): 25 (1893) [1908] <b><font color='#0000FF'>var. bohemica</font></b><br><b>Verpa bohemica var. pallida</b> <b>Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i>: 25 (1968)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1431110 1481988


Zmeny urobil:
Dátum: 20.04.2013 16:22

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Ptychoverpa bohemica 1Verpa bohemica var. bohemica

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Krombh.) Boud. 1(Krombh.) J. Schröt.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. 1893, Morchella bohemica Krombh. 1828, 1<b>Morchella bohemica</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague): tab. 15, fig. 1-13 (1828)<br><b>Ptychoverpa bohemica</b> <b>(Krombh.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 34 (1907)

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Někteří odborníci ještě rozlišují dvě variety kačenky české, konkrétně Verpa bohemica var. pallida a Verpa bohemica var. bispora.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Upozornění: Kačenka česká sice patří mezi vyhledávané jedlé houby, ale u některých lidí způsobuje zdravotní obtíže v podobě žaludeční nevolnosti, které se při opakovaném požití zhoršují. Jedná se pravděpodobně o alergickou reakci.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1431110


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 15:22

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Krombh.) Boud. 1907 1(Krombh.) Boud.


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 13.05.2006 10:32

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Verpa bohemica 1Ptychoverpa bohemica

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Krombh.) Boud. 1(Krombh.) Boud. 1907

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Schroet. 1Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. 1893, Morchella bohemica Krombh. 1828,


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 19:52

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Krombh.) Boud.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Schroet.

Význam:

Old VersionNew Version
1Je to chutná jedlá huba vhodná do polievok a na rozličné iné úpravy. Na trhu je veľmi vyhľadávaná, lebo je to popri smrčkoch jedna z prvých chutných jarných húb. 1Je to chutná jedlá huba vhodná do polievok a na rozličné iné úpravy. Na trhu je veľmi vyhľadávaná, lebo je to popri smrčkoch prvá z chutných jarných húb.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Pavel Lizoň
Malý atlas húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 27.08.2004 08:37

Smrčkovec český

Verpa bohemica
Kačenka česká

Výborná jedlá huba
Výskyt: III. - IV.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk je 20-40 mm vysoký a 15-25 mm široký, kužeľovito zvoncovitý, iba k vrcholu hlúbika prirastený, inak voľný, na povrchu pozdĺžne mozgovito zbrázdený, medovožltý, hnedožltý alebo aj tmavohnedý.

Plodná časť:

Vnútorná voľná strana je belavá.

Hlúbik:

Hlúbik je 50- 1 20 mm vysoký a 10-20 mm hrubý, na povrchu jemne zamatový až vločkatý, biely alebo bledožltkastý, vnútri iba v mladosti riedko vatovito vypchatý, neskôr celkom dutý.

Dužina:

Dužina je biela, tenká, veľmi krehká, vôňu a chuť má jemnú, nenápadnú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je jemne okrovožltkastý.

Výskyt:

Rastie v marci a v apríli v teplých listnatých lesoch, na lúkach a v záhradách. U nás je rozšírený najmä v teplejších nezaplavovaných lužných lesoch, roztrúsene po celom území.
Plodnice sa objavujú zvyčajne v skupinách.

Význam:

Je to chutná jedlá huba vhodná do polievok a na rozličné iné úpravy. Na trhu je veľmi vyhľadávaná, lebo je to popri smrčkoch jedna z prvých chutných jarných húb.