Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Dacrymyces stillatus »

História popisu - Dacrymyces stillatus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 21.03.2018 19:36

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Calloria stillata</b> <b>(Nees) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 359 (1849)<br><b>Dacrymyces abietinus</b> <b>(Pers.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 400 (1888) [1889]<br><b>Dacrymyces abietinus</b> <b>(Pers.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 400 (1888) [1889] <b><font color='#0000FF'>var. abietinus</font></b><br><b>Dacrymyces abietinus var. triseptata</b> <b>L.S. Olive</b>, <i>Mycologia</i> <b>40</b>(5): 598 (1948)<br><br><br><br><b>Dacrymyces stillatus var. lutescens</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 230 (1822)<br><b>Dacrymyces stillatus</b> <b>Nees</b>, <i>Syst. Pilze</i> (W&#252;rzburg): 89 (1816) [1816-17] <b><font color='#0000FF'>var. stillatus</font></b><br><b>Tremella abietina</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 78 (1796)<br> 1<b>Calloria stillata</b> <b>(Nees) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Post. (Stockholm): 359 (1849)<br><b>Dacrymyces abietinus</b> <b>(Pers.) Nees</b>, <i>Syst. Pilze</i> (W&#252;rzburg): 89 (1816) [1816-17]<br><b>Dacrymyces abietinus</b> <b>(Pers.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Syst. Pilze</i> (W&#252;rzburg): 89 (1816) [1816-17] <b><font color='#0000FF'>var. abietinus</font></b><br><b>Dacrymyces abietinus var. triseptatus</b> <b>L.S. Olive</b> [as '<i>triseptata</i>'], <i>Mycologia</i> <b>40</b>(5): 598 (1948)<br><br><br><b>Dacrymyces stillatus var. lutescens</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 230 (1822)<br><b>Dacrymyces stillatus</b> <b>Nees</b>, <i>Syst. Pilze</i> (W&#252;rzburg): 89 (1816) [1816-17] <b><font color='#0000FF'>var. stillatus</font></b><br><b>Tremella abietina</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 78 (1796)<br>

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 07.01.2014 20:18

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Calloria stillata (Nees) Fr., Summa veg. Scand., Section Post. (Stockholm): 359 (1849) Dacrymyces abietinus (Pers.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.1(25–32): 400 (1888) [1889] Dacrymyces stillatus Nees, Syst. Pilze (Würzburg): 89 (1816) [1816-17] var. stillatus Tremella abietina Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 78 (1796) 1<b>Calloria stillata</b> <b>(Nees) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 359 (1849)<br><b>Dacrymyces abietinus</b> <b>(Pers.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 400 (1888) [1889]<br><b>Dacrymyces abietinus</b> <b>(Pers.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 400 (1888) [1889] <b><font color='#0000FF'>var. abietinus</font></b><br><b>Dacrymyces abietinus var. triseptata</b> <b>L.S. Olive</b>, <i>Mycologia</i> <b>40</b>(5): 598 (1948)<br><br><br><br><b>Dacrymyces stillatus var. lutescens</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 230 (1822)<br><b>Dacrymyces stillatus</b> <b>Nees</b>, <i>Syst. Pilze</i> (W&#252;rzburg): 89 (1816) [1816-17] <b><font color='#0000FF'>var. stillatus</font></b><br><b>Tremella abietina</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 78 (1796)<br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1151900


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 14.12.2011 22:42

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Nees

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Calloria stillata (Nees) Fr., Summa veg. Scand., Section Post. (Stockholm): 359 (1849) Dacrymyces abietinus (Pers.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.1(25–32): 400 (1888) [1889] Dacrymyces stillatus Nees, Syst. Pilze (Würzburg): 89 (1816) [1816-17] var. stillatus Tremella abietina Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 78 (1796)


Zmeny urobil: Viera Struhárová
Dátum: 08.01.2009 08:07

Význam:

Old VersionNew Version
1Pre praktických hubárov je to bezvýznamná huba, lebo je nejedlá.  1Pre praktických hubárov je to bezvýznamná huba, lebo je nejedlá. Popis: Aurel Dermek, Albert Pilát Poznávajme huby


Zmeny urobil: Viera Struhárová
Dátum: 08.01.2009 08:00

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1[102606] Mikroskopický snímok: Ján Červenka


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 30.07.2003 10:19

Slzovec rôsolovitý

Dacrymyces stillatus
Kropilka rosolovitá

Nejedlá huba
Výskyt: I. - XII.

Klobúk/Plodnica:

Plodničky sú rôsolovité, slizké, roztrúsene prirastené na substráte, najprv drobné, bradavičnaté, 1-2 mm široké, oranžové, neskôr zlatožlté až bledožlté a rozrastajú sa do šírky 3-5 mm.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je oranžový.

Výskyt:

Slzovec rôsolovitý rastie cez celý rok, najviac však v zime, v trhlinách odumretého dreva. Je rozšírený v celom miernom pásme severnej pologule.

Význam:

Pre praktických hubárov je to bezvýznamná huba, lebo je nejedlá.