Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Daedalea quercina »

História popisu - Daedalea quercina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 09.01.2012 21:16

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(L.)ex Fr. 1(L.) Pers.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.06.2006 07:49

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(L.)ex Fr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Lenzites quercina (L.ex Fr.) P.Karst.; Trametes quercina (L.ex Fr.) Pil.;


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.01.2004 13:15

Sieťkovec dubový

Daedalea quercina
Síťkovec dubový

Nejedlá huba
Výskyt: I. - XII.

Klobúk/Plodnica:

Plodnice vytrvávajú niekoľko rokov, ale hyménium nie je vrstevnaté. Bokom sú konzolovite prirastené na substrát (zriedkavo aj rezupinátne), jednotlivo alebo v skupinách strechovite nad sebou. Najčastejšie bývajú polkruhovité alebo podkovovité, 50-150 mm široké, na povrchu zvyčajne ploché, hrboľkaté, holé alebo jemne zamatové; pásovanie je málo zreteľné. Pokožka klobúka je krémovožltkastá až sivá, v starobe niekedy aj čiernohnedá.

Plodná časť:

Rúrky splývajú do anastomózujúcich lamiel, ktoré sú labyrintové, zriedkavo hranato okrúhle, 8-30 mm vysoké, ústia bývajú 1-2,5 mm v priemere, bledokrémové.

Dužina:

Dužina je pomerne tenká, 3-5 mm hrubá, korkovitá, pružná, špinavožltkastá, vonia jemne hubovo.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Sieťkovec dubový rastie po celý rok na dubovom dreve a zriedkavo aj na dreve iných listnatých stromov. Vyskytuje sa v celom miernom pásme severnej pologule. U nás je v dubových lesoch všade veľmi hojný.

Význam:

Pre praktických hubárov nemá nijaký význam, lebo je nejedlý.

Poznámka / Zaujímavosti:

Ničí predovšetkým dubové drevo. Jeho mycélium zapríčiňuje intenzívnu tmavo červenkastohnedú hnilobu, ktorá je veľmi deštruktívna. Beľové drevo sa rozkladá oveľa rýchlejšie ako jadrové, ktoré sa rozpadáva pomalšie. Vyskytuje sa v lese všade tam, kde je veľmi vlhké dubové drevo. Mimo lesa ho možno nájsť na skladovanom dubovom dreve, na železničných podvaloch, v baniach a všade tam, kde použili ako stavebný materiál dubové drevo bez predchádzajúceho zabezpečenia. Patrí medzi škodlivé druhy prvoradého významu.