Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tremella mesenterica »

História popisu - Tremella mesenterica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 15.12.2015 13:56

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hormomyces aurantiacus Bonord., Handb. Allgem. mykol. (Stuttgart): 150 (1851) Tremella lutescens Pers., Icon. Desc. Fung. Min. Cognit. (Leipzig) 2: 33 (1798) Tremella mesenterica ß lutescens (Pers.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 100 (1822) 1<br><b>Helvella mesenterica</b> <b>Schaeff.</b> [as '<i>Elvela</i>'], <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 108 (1774)<br><b>Hormomyces aurantiacus</b> <b>Bonord.</b>, <i>Handb. Allgem. mykol.</i> (Stuttgart): 150 (1851)<br><br><b>Tremella brasiliensis</b> <b>(M&#246;ller) Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>7</b>(Letter 67): 1152 (1922)<br><br><b>Tremella lutescens</b> <b>Pers.</b>, <i>Icon. Desc. Fung. Min. Cognit.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 33 (1798)<br><b>Tremella lutescens f. albida</b> <b>Fr.</b><br><b>Tremella lutescens var. alba</b> <b>Berk.</b>, <i>J. Linn. Soc.</i>, Bot. <b>13</b>: 170 (1872) [1873]<br><b>Tremella lutescens var. brasiliensis</b> <b>M&#246;ller</b>, (1895)<br><b>Tremella lutescens</b> <b>Pers.</b>, <i>Icon. Desc. Fung. Min. Cognit.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 33 (1798) <b><font color='#0000FF'>var. lutescens</font></b><br><b>Tremella mesenterica f. crystallina</b> <b>Ew. Gerhardt</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>11</b>: 33 (1997)<br><b>Tremella mesenterica</b> <b>Retz.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i> <b>30</b>: 249 (1769) <b><font color='#0000FF'>f. mesenterica</font></b><br><b>Tremella mesenterica var. disciformis</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 214 (1822)<br><b>Tremella mesenterica var. lutescens</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 100 (1822)<br><b>Tremella mesenterica</b> <b>Retz.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i> <b>30</b>: 249 (1769) <b><font color='#0000FF'>var. mesenterica</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1154470


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 12.12.2014 16:23

Kvalita:

Old VersionNew Version
12 13


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 12.12.2014 16:23

Význam:

Old VersionNew Version
1Je to sice jedla huba, ale pre praktických hubárov bezvýznamná.  1Je to nejedla huba, pre praktických hubárov bezvýznamná aj ked nie jedovata.


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 12.12.2014 16:21

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 12

Význam:

Old VersionNew Version
1Je to nejedlá huba, pre praktických hubárov bezvýznamná.  1Je to sice jedla huba, ale pre praktických hubárov bezvýznamná.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 17:04

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Retz.ex Hook. 1Retz.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Hormomyces aurantiacus Bonord., Handb. Allgem. mykol. (Stuttgart): 150 (1851) Tremella lutescens Pers., Icon. Desc. Fung. Min. Cognit. (Leipzig) 2: 33 (1798) Tremella mesenterica ß lutescens (Pers.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 100 (1822)


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 20:06

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Retz.ex Hook.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 26.09.2001 00:00

Rôsolovka zlatožltá

Tremella mesenterica
Rosolovka mozkovitá

Nejedlá huba
Výskyt: I. - XII.

Klobúk/Plodnica:

Plodnica je laločnatá, mozgovite poprehýbaná, prirastená na substrát, 20-50 mm široká a až 10 mm vysoká, rôsolovitá, najprv zlatožltá až oranžovožltá, neskôr od bieleho výtrusného prachu bledšia.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Rôsolovka zlatožltá rastie takmer cez celý rok, najviac však v zime na odumretých konároch listnatých stromov. Je rozšírená v celom miernom pásme severnej pologule.

Význam:

Je to nejedlá huba, pre praktických hubárov bezvýznamná.