Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Guepinia helvelloides »

História popisu - Guepinia helvelloides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 26.12.2014 12:45

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Guepinia rufa</b> <b>(Jacq.) Beck</b>, <i>Lich. Pl. Nov. Zemlya</i>: 302 (1884)<br><b>Gyrocephalus helvelloides</b> <b>(DC.) Keissl.</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>31</b>: 461 (1914)<br><b>Gyrocephalus rufus</b> <b>(Jacq.) Bref.</b>, <i>Unters. Gesammtgeb. Mykol.</i> (Liepzig) <b>7</b>: 131 (1888)<br><b>Phlogiotis helvelloides</b> <b>(DC.) G.W. Martin</b>, <i>Am. J. Bot.</i> <b>23</b>: 628 (1936)<br><b>Phlogiotis rufa</b> <b>(Jacq.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 202 (1886)<br><b>Tremella helvelloides</b> <b>DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 93 (1805)<br><b>Tremella rufa</b> <b>Jacq.</b>, <i>Miscell. austriac.</i> <b>1</b>: 143 (1778)<br><b>Tremiscus helvelloides</b> <b>(DC.) Donk</b>, <i>Taxon</i> <b>7</b>: 164 (1958)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1189772


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.01.2012 16:07

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(DC.) Fr., Elench. fung. (Greifswald) 1(DC.) Fr.


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 29.07.2011 12:04

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Tremiscus helvelloides 1Guepinia helvelloides

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(DC.) Fr., Elench. fung. (Greifswald)


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 24.05.2001 00:00

rôsolovec červený

Tremiscus helvelloides
rosolovec červený

Jedlá huba
Výskyt: VIII. - X.

Klobúk/Plodnica:

Plodnica je 40-100 mm vysoká, 30-70 mm široká a 2-3,5 mm hrubá, lopatkovitá alebo jazykovitá, zvyčajne kornútikovite stočená, naspodku zúžená, pružná, rôsolovitá; vonkajšia strana, ktorá je pokrytá hyméniom, je najprv hladká a neskôr vráskavá alebo žilkovaná. Obidve strany plodnice sú za mladi priesvitne červenooranžové alebo mäsovoružové s karmínovým odtieňom, v dospelosti zvyčajne hnedasté, pričom vonkajšia plodná strana býva od výtrusného prachu belavo oinovatená. Báza plodnice je od mycélia bielo plstnatá.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Rôsolovec červený rastie od augusta do októbra jednotlivo alebo v trsoch na ihličnatom dreve ukrytom pod zemou. Vyskytuje sa v celom miernom pásme severnej pologule.


Je to jedlá huba, vhodná na nakladanie do octu a na prípravu šalátov. Nakladá sa aj do cukru na spôsob kandizovaného ovocia.