Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula sardonia »

História popisu - Russula sardonia

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 27.10.2018 10:42

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Russula chrysodacryon</b> <b>Singer</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>2</b>(1): 16 (1923)<br><b>Russula chrysodacryon f. viridis</b> <b>Singer</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>49</b>: 289 (1932)<br><b>Russula drimeia</b> <b>Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>10</b>(no. 54): 46 (1881)<br><b>Russula drimeia f. viridis</b> <b>(Singer) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>17</b>(no. 65): 55 (1986)<br><b>Russula drimeia var. flavovirens</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>17</b>(1-2): 45 (1932)<br><b>Russula emeticiformis</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>30</b>(4): 362 (1938)<br><b>Russula sardonia var. citrina</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 100 (1796)<br><b>Russula sardonia var. mellina</b> <b>Melzer</b>, in Melzer &amp; Zvara, <i>Arch. P&#345;&#237;rodov. V&#253;zk. &#268;ech.</i> <b>17</b>(4): 96 (1927) 1<b>Russula chrysodacryon</b> <b>Singer</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>2</b>(1): 16 (1923)<br><b>Russula chrysodacryon</b> <b>Singer</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>2</b>(1): 16 (1923) <b><font color='#0000FF'>f. chrysodacryon</font></b><br><b>Russula chrysodacryon f. viridis</b> <b>Singer</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>49</b>: 289 (1932)<br><b>Russula chrysodacryon</b> <b>Singer</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>2</b>(1): 16 (1923) <b><font color='#0000FF'>var. chrysodacryon</font></b><br><b>Russula drimeia</b> <b>Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>10</b>(no. 54): 46 (1881)<br><b>Russula drimeia</b> <b>Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>10</b>(no. 54): 46 (1881) <b><font color='#0000FF'>f. drimeia</font></b><br><b>Russula drimeia f. leucopes</b> <b>(Nicolaj) Bidaux</b> [as '<i>leucopus</i>'], in Reumaux, Bidaud &amp; Mo&#235;nne-Loccoz, <i>Russules Rares ou M&#233;connues</i> (Marlioz): 284 (1996)<br><b>Russula drimeia f. mellina</b> <b>(Melzer) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>17</b>(no. 65): 55 (1986)<br><b>Russula drimeia f. viridis</b> <b>(Singer) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>17</b>(no. 65): 55 (1986)<br><b>Russula drimeia</b> <b>Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>10</b>(no. 54): 46 (1881) <b><font color='#0000FF'>var. drimeia</font></b><br><b>Russula drimeia var. flavovirens</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>17</b>(1-2): 45 (1932)<br><b>Russula drimeia var. pseudorhodopoda</b> <b>(Romagn.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>17</b>(no. 65): 55 (1986)<br><b>Russula emeticiformis</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>30</b>(4): 362 (1938)<br><b>Russula sardonia f. cremea</b> <b>R. Socha</b>, in Socha, H&#225;lek, Baier &amp; H&#225;lek, <i>Holubinky (Russula)</i> (Praha): 512 (2011)<br><b>Russula sardonia f. leucopes</b> <b>Nicolaj</b>, <i>Micol. Ital.</i> <b>5</b>(3): 20 (1976)<br><b>Russula sardonia f. pseudorhodopoda</b> <b>Romagn.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>31</b>(1): 174 (1962)<br><b>Russula sardonia f. pseudorrhodopoda</b> <b>Romagn.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>31</b>(1): 174 (1962)<br><b>Russula sardonia</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 353 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. sardonia</font></b><br><b>Russula sardonia var. citrina</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 100 (1796)<br><b>Russula sardonia var. mellina</b> <b>Melzer</b>, in Melzer &amp; Zvara, <i>Arch. P&#345;&#237;rodov. V&#253;zk. &#268;ech.</i> <b>17</b>(4): 96 (1928) [1927]<br><b>Russula sardonia</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 353 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. sardonia</font></b>

Ľudové názvy:

Old VersionNew Version
1plávka, splávka, plavuša, holubienka, holubica, holúbka, holubnička, sivianka 1

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.09.2012 14:08

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Russula chrysodacryon Singer, Z. Pilzk. 2(1): 16 (1923) Russula chrysodacryon f. viridis Singer, Beih. bot. Cbl. 49(2): 289 (1932) Russula drimeia Cooke, Grevillea 10(no. 54): 46 (1881) Russula drimeia f. viridis (Singer) Bon, Docums Mycol. 17(no. 65): 55 (1986) Russula drimeia var. flavovirens Rea, Trans. Br. mycol. Soc. 17(1-2): 45 (1932) Russula emeticiformis Murrill, Mycologia 30(4): 362 (1938) Russula sardonia var. citrina Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 100 (1796) Russula sardonia var. mellina Melzer, in Melzer & Zvara, Arch. Přírodov. Výzk. Čech. 17(4): 96 (1927) 1<b>Russula chrysodacryon</b> <b>Singer</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>2</b>(1): 16 (1923)<br><b>Russula chrysodacryon f. viridis</b> <b>Singer</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>49</b>: 289 (1932)<br><b>Russula drimeia</b> <b>Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>10</b>(no. 54): 46 (1881)<br><b>Russula drimeia f. viridis</b> <b>(Singer) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>17</b>(no. 65): 55 (1986)<br><b>Russula drimeia var. flavovirens</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>17</b>(1-2): 45 (1932)<br><b>Russula emeticiformis</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>30</b>(4): 362 (1938)<br><b>Russula sardonia var. citrina</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 100 (1796)<br><b>Russula sardonia var. mellina</b> <b>Melzer</b>, in Melzer &amp; Zvara, <i>Arch. P&#345;&#237;rodov. V&#253;zk. &#268;ech.</i> <b>17</b>(4): 96 (1927)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1204740


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 26.12.2011 17:42

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Fr. (1838) 1Fr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Russula drimeia Cooke 1Russula chrysodacryon Singer, Z. Pilzk. 2(1): 16 (1923) Russula chrysodacryon f. viridis Singer, Beih. bot. Cbl. 49(2): 289 (1932) Russula drimeia Cooke, Grevillea 10(no. 54): 46 (1881) Russula drimeia f. viridis (Singer) Bon, Docums Mycol. 17(no. 65): 55 (1986) Russula drimeia var. flavovirens Rea, Trans. Br. mycol. Soc. 17(1-2): 45 (1932) Russula emeticiformis Murrill, Mycologia 30(4): 362 (1938) Russula sardonia var. citrina Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 100 (1796) Russula sardonia var. mellina Melzer, in Melzer & Zvara, Arch. Přírodov. Výzk. Čech. 17(4): 96 (1927)


Zmeny urobil:
Dátum: 19.02.2011 18:55

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Russula drimeia Cooke


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 05.04.2008 22:34

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Russula drimeia 1Russula sardonia

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Fr. (1838)


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.01.2002 00:00

Plávka zlomocná

Russula drimeia
Holubinka jízlivá

Nejedlá huba
Výskyt: VII. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 40-100 mm v priemere, najprv je klenutý, neskôr plochý, v starobe dakedy prehĺbený.' Býva tmavofialový, špinavopurpurový s olivovohnedým odtieňom, často žlto škvrnitý. Pokožka je vlhká, matná a iba na okraji sa dá zlúpať.

Plodná časť:

Lupene sú za mladi bledo citrónovožlté, v dospelosti maslovožlté až šafranovožlté, pomerne úzke a stredne husté.

Hlúbik:

Hlúbik je 30-80 mm dlhý a 15-25 mm hrubý, valcovitý, purpurovofialový, v dospelosti pri báze hrdzavožltý.

Dužina:

Dužina je jemne citrónovožltá, na porušených miestach šafranovožltá. Chuť má prudko pálčivú, vôňu nenápadnú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je bledookrový.

Ľudové názvy:

plávka, splávka, plavuša, holubienka, holubica, holúbka, holubnička, sivianka

Výskyt:

Plávka zlomocná rastie v lete a v jeseni v ihličnatých aj v zmiešaných lesoch, najčastejšie medzi trávou pri lesných cestách. Je rozšírená v čelom miernom pásme severnej pologule.


Je to nejedlá, prudko pálčivá huba. Chúlostivým osobám môže zapríčiniť žalúdočné ťažkosti.