Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Agaricus bernardii »

História popisu - Agaricus bernardii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 13.06.2020 19:52

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 15

Cena:

Old VersionNew Version
1 132


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 13.06.2020 19:41

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 16


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 25.01.2019 10:33

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus campestris subsp. bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Konrad &amp; Maubl.</b>, <i>Icon. Select. Fung.</i> <b>6</b>(texte general): 60 (1937)<br><b>Agaricus ingratus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) Pil&#225;t</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 304 (1951)<br><b>Agaricus maleolens</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 203 (1952)<br><b>Fungus bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 479 (1898)<br><b>Pratella bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 73 (1888)<br><b>Psalliota bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Qu&#233;l.</b> [as '<i>bernardi</i>'], <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>25</b>(4): 288 (1879) [1878]<br><b>Psalliota ingrata</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(1-2): 17 (1950) [1949-50] 1<b>Agaricus campestris subsp. bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Konrad &amp; Maubl.</b>, <i>Icon. Select. Fung.</i> <b>6</b>(texte general): 60 (1937)<br><b>Agaricus ingratus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) Pil&#225;t</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 304 (1951)<br><b>Agaricus maleolens</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 203 (1952)<br><b>Fungus bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(3): 479 (1898)<br><b>Pratella bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 73 (1888)<br><b>Psalliota bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Qu&#233;l.</b> [as '<i>bernardi</i>'], <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>25</b>(4): 288 (1879) [1878]<br><b>Psalliota ingrata</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(1-2): 17 (1950) [1949-50]

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 15


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 11.10.2018 08:45

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus campestris subsp. bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Konrad &amp; Maubl.</b>, <i>Icon. Select. Fung.</i> <b>6</b>(texte general): 60 (1937)<br><b>Agaricus ingratus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) Pil&#225;t</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 304 (1951)<br><b>Agaricus maleolens</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 203 (1952)<br><b>Fungus bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 479 (1898)<br><b>Pratella bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 73 (1888)<br><b>Psalliota bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Qu&#233;l.</b> [as '<i>bernardi</i>'], <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>25</b>: 288 (1879) [1878]<br><b>Psalliota ingrata</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(1-2): 17 (1950) [1949-50] 1<b>Agaricus campestris subsp. bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Konrad &amp; Maubl.</b>, <i>Icon. Select. Fung.</i> <b>6</b>(texte general): 60 (1937)<br><b>Agaricus ingratus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) Pil&#225;t</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 304 (1951)<br><b>Agaricus maleolens</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 203 (1952)<br><b>Fungus bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 479 (1898)<br><b>Pratella bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 73 (1888)<br><b>Psalliota bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Qu&#233;l.</b> [as '<i>bernardi</i>'], <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>25</b>(4): 288 (1879) [1878]<br><b>Psalliota ingrata</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(1-2): 17 (1950) [1949-50]


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:56

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Quél. 1887 1Quél.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus ingratus (F.H. M&#248;ller) Pilát 1951; Psalliota ingrata F.H. M&#248;ller 1950; Agaricus maleolens F.H. M&#248;ller 1952;  1<b>Agaricus campestris subsp. bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Konrad &amp; Maubl.</b>, <i>Icon. Select. Fung.</i> <b>6</b>(texte general): 60 (1937)<br><b>Agaricus ingratus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) Pil&#225;t</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 304 (1951)<br><b>Agaricus maleolens</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 203 (1952)<br><b>Fungus bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 479 (1898)<br><b>Pratella bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 73 (1888)<br><b>Psalliota bernardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Qu&#233;l.</b> [as '<i>bernardi</i>'], <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>25</b>: 288 (1879) [1878]<br><b>Psalliota ingrata</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(1-2): 17 (1950) [1949-50]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1176067


Zmeny urobil: Božena Kuzmová
Dátum: 08.01.2008 18:43

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Klobúk má v priemere 8 - 20 cm, klenutý alebo pagáčovitý, neskôr rozprestretý, okraj je podvinutý, belavý, bledosivý, povrch sa rozpukáva na drsné políčka a šupiny.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene sú husté, voľné, zamladi sivastohnedé, potom šarlátovohnedé, napokon čiernohnedé.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Hlúbik je 5 - 8 cm dlhý a 2,5 - 5 cm hrubý, zavalitý, objemný, valcovitý alebo obrátene kužeľovitý, prsteň je obratený dohora.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Dužina je mäsitá, tuhá, biela, po chvíli na reze rýchlo červenie, napokon sivie, má nepríjemný močový pach, ktorý sa varením postupne stráca, chuť má veľmi korenistú.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie hromadne na alkalických lúkach hnojených minerálnymi hnojivami, pri solených cestách rastie sporadicky.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Niektorí autori uvádzajú, že je jedlá, ale jej konzumácia môže niekomu uškodiť.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 02.08.2006 22:00

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Quél. 1887

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus ingratus (F.H. M&#248;ller) Pilát 1951; Psalliota ingrata F.H. M&#248;ller 1950; Agaricus maleolens F.H. M&#248;ller 1952;


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

Pečiarka smradľavá

Agaricus bernardii
Pečárka Bernardova

Nejedlá huba
Výskyt: VI. - XI.