Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius croceus »

História popisu - Cortinarius croceus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 25.06.2014 18:21

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 14

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.05.2014 19:02

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus cinnamomeus Pollacci 1753, Agaricus cinnamomeus d croceus (Schaeff.) Fr. 1821, Agaricus croceus Schaeff. 1774, Agaricus subcorneus Batsch 1783, Cortinarius cinnamomeobadius Rob. Henry 1940, Cortinarius cinnamomeus f. badius (Rob. Henry) Nespiak 1975, Cortinarius cinnamomeus subsp. croceus (Schaeff.) Sacc. 1897, Cortinarius cinnamomeus d croceus (Schaeff.) Fr. 1821, Cortinarius croceus (Schaeff.) Høil. 1984, Cortinarius croceus (Schaeff.) Bigeard & H. Guill. 1909, Dermocybe cinnamomebadia (Rob. Henry) M.M. Moser 1953, Dermocybe cinnamomeobadia (Rob. Henry) M.M. Moser 1974, Dermocybe crocea (Schaeff.) M.M. Moser 1974, Flammula cinnamomea var. crocea (Schaeff.) P. Kumm. 1871. 1<b>Agaricus cinnamomeus</b> <b>Pollich</b>,: tab. 19 (1753)<br><b>Agaricus cinnamomeus d croceus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 229 (1821)<br><b>Agaricus croceus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 3 (1774)<br><b>Agaricus croceus var. alliaceus</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 130 (1828)<br><b>Agaricus croceus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 3 (1774) <b><font color='#0000FF'>var. croceus</font></b><br><b>Agaricus subcorneus</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 83 (1783)<br><b>Cortinarius cinnamomeobadius</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>55</b>: 300 (1940) [1939]<br><b>Cortinarius cinnamomeobadius</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>55</b>: 300 (1940) [1939] <b><font color='#0000FF'>var. cinnamomeobadius</font></b><br><b>Cortinarius cinnamomeobadius var. meridionalis</b> <b>Rob. Henry &amp; Contu</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>17</b>(no. 68): 42 (1987)<br><b>Cortinarius cinnamomeolutescens var. meridionalis</b> <b>(Rob. Henry &amp; Contu) Contu</b>, <i>Micol. Veg. Medit.</i> <b>14</b>(1): 34 (1999)<br><b>Cortinarius cinnamomeus f. badius</b> <b>(Rob. Henry) Nespiak</b> [as '<i>badia</i>'], <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 238 (1975)<br><b>Cortinarius cinnamomeus subsp. croceus</b> <b>(Schaeff.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 942 (1887)<br><b>Cortinarius croceifolius f. iodolens</b> <b>(Rob. Henry) Nespiak</b>, <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 239 (1975)<br><b>Cortinarius croceus</b> <b>(Schaeff.) H&#248;il.</b>, <i>Op. bot.</i> <b>71</b>: 83 (1984) [1983]<br><b>Cortinarius croceus</b> <b>(Schaeff.) Bigeard &amp; H. Guill.</b>, <i>Fl. Champ. Sup&#233;r. France</i> (Chalon-sur-Sa&#244;ne): 278 (1909)<br><b>Cortinarius croceus</b> <b>(Schaeff.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 630 (1821) <b><font color='#0000FF'>subsp. croceus</font></b><br><b>Cortinarius croceus</b> <b>(Schaeff.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 630 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. croceus</font></b><br><b>Cortinarius croceus var. iodolens</b> <b>Rob. Henry</b>, in Chevassut &amp; Henry, <i>Docums Mycol.</i> <b>17</b>(no. 68): 34 (1987)<br><b>Cortinarius croceus var. meridionalis</b> <b>(Rob. Henry &amp; Contu) A. Ortega</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>60</b>(1-2): 127 (1995)<br><b>Dermocybe cinnamomeobadia</b> <b>(Rob. Henry) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Bl&#228;tter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes)</i> (Stuttgart) <b>2</b>: 151 (1953)<br><b>Dermocybe cinnamomeobadia</b> <b>(Rob. Henry) M.M. Moser</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>52</b>(7): 97 (1974)<br><b>Dermocybe crocea</b> <b>(Schaeff.) M.M. Moser</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>52</b>(7): 98 (1974)<br><b>Dermocybe crocea</b> <b>(Schaeff.) M.M. Moser</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>52</b>(7): 98 (1974) <b><font color='#0000FF'>var. crocea</font></b><br><b>Flammula cinnamomea var. crocea</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 81 (1871)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1194804


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 14.01.2012 23:22

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schaeff.) Gray 1821  1(Schaeff.) Gray


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 12.02.2009 15:30

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pavučinec šafránový

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schaeff.) Gray 1821

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus cinnamomeus Pollacci 1753, Agaricus cinnamomeus d croceus (Schaeff.) Fr. 1821, Agaricus croceus Schaeff. 1774, Agaricus subcorneus Batsch 1783, Cortinarius cinnamomeobadius Rob. Henry 1940, Cortinarius cinnamomeus f. badius (Rob. Henry) Nespiak 1975, Cortinarius cinnamomeus subsp. croceus (Schaeff.) Sacc. 1897, Cortinarius cinnamomeus d croceus (Schaeff.) Fr. 1821, Cortinarius croceus (Schaeff.) Høil. 1984, Cortinarius croceus (Schaeff.) Bigeard & H. Guill. 1909, Dermocybe cinnamomebadia (Rob. Henry) M.M. Moser 1953, Dermocybe cinnamomeobadia (Rob. Henry) M.M. Moser 1974, Dermocybe crocea (Schaeff.) M.M. Moser 1974, Flammula cinnamomea var. crocea (Schaeff.) P. Kumm. 1871.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

Pavučinovec šafranový

Cortinarius croceus