Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius amarocaerulescens »

História popisu - Cortinarius amarocaerulescens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 31.01.2017 11:08

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec  1pavučinovec tmavobelasý


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 29.01.2017 14:05

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1546577


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 29.01.2017 14:05

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus amethystinus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 24 (1774)<br><b>Agaricus camphoratus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 218 (1821)<br><b>Agaricus subviolascens</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 47 (1783)<br><b>Cortinarius amethystinus</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 80 (1886)<br><b>Cortinarius camphoratus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 280 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>subsp. camphoratus</font></b><br><b>Cortinarius camphoratus subsp. lutescens</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>97</b>(3): 168 (1981)<br><b>Cortinarius camphoratus var. brunneotinctus</b> <b>Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Carteret, Eyssartier, Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>12</b>: 691 (2002)<br><b>Cortinarius camphoratus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 280 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. camphoratus</font></b><br><b>Cortinarius camphoratus var. mediosporus</b> <b>Bidaud</b>, in Bidaud, Carteret, Eyssartier, Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>12</b>: 691 (2002)<br><b>Cortinarius hircinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 280 (1838) [1836-1838]<br><b>Cortinarius hircinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Hymenomyc. eur.</i> (Upsaliae): 362 (1874) <b><font color='#0000FF'>var. hircinus</font></b><br><b>Cortinarius hircinus var. hydrophilus</b> <b>Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Carteret, Eyssartier, Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>12</b>: 692 (2002)<br><b>Inoloma camphoratum</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 127 (1877) 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1546577 10


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 29.01.2017 14:04

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Fr. 1Bidaud

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1201360 1546577


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 29.01.2017 14:03

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec gáfrový 1pavučinovec

Český názov:

Old VersionNew Version
1pavučinec kafrový 1pavučinec

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cortinarius camphoratus 1Cortinarius amarocaerulescens

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 16


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.05.2014 21:17

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus amethystinus Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 24 (1774) Agaricus camphoratus Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 218 (1821) Agaricus subviolascens Batsch, Elench. fung., cont. prim. (Halle): 47 (1783) Cortinarius amethysteus Quél. Cortinarius hircinus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 280 (1838) [1836-1838] Inoloma camphoratum (Fr.) Wünsche, Die Pilze: 127 (1877)  1<b>Agaricus amethystinus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 24 (1774)<br><b>Agaricus camphoratus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 218 (1821)<br><b>Agaricus subviolascens</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 47 (1783)<br><b>Cortinarius amethystinus</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 80 (1886)<br><b>Cortinarius camphoratus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 280 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>subsp. camphoratus</font></b><br><b>Cortinarius camphoratus subsp. lutescens</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>97</b>(3): 168 (1981)<br><b>Cortinarius camphoratus var. brunneotinctus</b> <b>Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Carteret, Eyssartier, Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>12</b>: 691 (2002)<br><b>Cortinarius camphoratus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 280 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. camphoratus</font></b><br><b>Cortinarius camphoratus var. mediosporus</b> <b>Bidaud</b>, in Bidaud, Carteret, Eyssartier, Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>12</b>: 691 (2002)<br><b>Cortinarius hircinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 280 (1838) [1836-1838]<br><b>Cortinarius hircinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Hymenomyc. eur.</i> (Upsaliae): 362 (1874) <b><font color='#0000FF'>var. hircinus</font></b><br><b>Cortinarius hircinus var. hydrophilus</b> <b>Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Carteret, Eyssartier, Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>12</b>: 692 (2002)<br><b>Inoloma camphoratum</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 127 (1877)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1201360


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 05.09.2013 06:50

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pavučinec kafrový

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Fr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus amethystinus Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 24 (1774) Agaricus camphoratus Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 218 (1821) Agaricus subviolascens Batsch, Elench. fung., cont. prim. (Halle): 47 (1783) Cortinarius amethysteus Quél. Cortinarius hircinus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 280 (1838) [1836-1838] Inoloma camphoratum (Fr.) Wünsche, Die Pilze: 127 (1877)

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

pavučinovec gáfrový

Cortinarius camphoratus

Nejedlá huba