Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius variicolor »

História popisu - Cortinarius variicolor

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.11.2014 13:46

Synonymum:

Old VersionNew Version
1aktualizované dľa MycoBank - neaktualizovať dľa IF !!! Current name : Cortinarius variicolor (Pers.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 259 (1838) [MB#144149] Synonymy :    ≡Agaricus variicolor Pers., Synopsis methodica fungorum: 280 (1801) [MB#247091] ≡Agaricus variecolor Pers., Synopsis methodica fungorum: 280 (1801) [MB#494879] ≡Pholiota variicolor (Pers.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 85 (1871) [MB#507960] ≡Phlegmacium variicolor (Pers.) Wünsche, Die Pilze. Eine Anleitung zur Kenntniss derselben: 133 (1877) [MB#356907] 1<b>Agaricus variicolor</b> <b>Pers.</b> [as '<i>variecolor</i>'], <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 280 (1801)<br><b>Agaricus variicolor</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 280 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. variicolor</font></b><br><br><b>Cortinarius largiusculus</b> <b>Britzelm.</b>, <i>Bot. Zbl.</i> <b>51</b>(1): 4 (1892)<br><b>Cortinarius nemorensis</b> <b>(Fr.) J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>5</b>(Taxon. Consp.): lll (1940)<br><b>Cortinarius variicolor f. largiusculus</b> <b>(Britzelm.) Nespiak</b> [as '<i>largiusculum</i>'], <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 109 (1975)<br><b>Cortinarius variicolor f. marginatus</b> <b>(M.M. Moser) Nespiak</b>, <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 109 (1975)<br><b>Cortinarius variicolor</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 259 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. variicolor</font></b><br><b>Cortinarius variicolor var. largiusculus</b> <b>(Britzelm.) Quadr.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 30 (1985) [1984]<br><b>Cortinarius variicolor var. largiusculus</b> <b>(Britzelm.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 3 (Stuttgart) <b>2b/2</b>: 299 (1967)<br><b>Cortinarius variicolor var. marginatus</b> <b>(M.M. Moser) Quadr.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 30 (1985) [1984]<br><b>Cortinarius variicolor var. nemorensis</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 259 (1838) [1836-1838]<br><b>Cortinarius variicolor</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 259 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. variicolor</font></b><br><br><b>Phlegmacium nemorense</b> <b>(Fr.) M.M. Moser</b>, <i>Die Gatt. Phlegm.</i>: 245 (1960)<br><b>Phlegmacium variicolor</b> <b>(Pers.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 133 (1877)<br><b>Phlegmacium variicolor var. largiusculum</b> <b>(Britzelm.) M.M. Moser</b>, <i>Die Gattung Phlegmacium (Schleimk&#246;pfe). Die Pilze Mitteleuropas 4</i>: 244 (1960)<br><b>Phlegmacium variicolor var. marginatum</b> <b>M.M. Moser</b>, <i>Die Gatt. Phlegm.</i>: 356 (1960)<br><b>Phlegmacium variicolor</b> <b>(Pers.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 133 (1877) <b><font color='#0000FF'>var. variicolor</font></b><br><b>Pholiota variicolor</b> <b>(Pers.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 85 (1871)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1144149


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.11.2014 13:46

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pavučinec měnlivý

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Jedlý, no ľahko zameniteľný.


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 06.05.2014 01:08

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus variicolor</b> <b>Pers.</b> [as '<i>variecolor</i>'], <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 280 (1801)<br><b>Agaricus variicolor</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 280 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. variicolor</font></b><br><br><b>Cortinarius largiusculus</b> <b>Britzelm.</b>, <i>Bot. Zbl.</i> <b>51</b>(1): 4 (1892)<br><b>Cortinarius nemorensis</b> <b>(Fr.) J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>5</b>(Taxon. Consp.): lll (1940)<br><b>Cortinarius variicolor f. largiusculus</b> <b>(Britzelm.) Nespiak</b> [as '<i>largiusculum</i>'], <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 109 (1975)<br><b>Cortinarius variicolor f. marginatus</b> <b>(M.M. Moser) Nespiak</b>, <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 109 (1975)<br><b>Cortinarius variicolor</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 259 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. variicolor</font></b><br><b>Cortinarius variicolor var. largiusculus</b> <b>(Britzelm.) Quadr.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 30 (1985) [1984]<br><b>Cortinarius variicolor var. largiusculus</b> <b>(Britzelm.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 3 (Stuttgart) <b>2b/2</b>: 299 (1967)<br><b>Cortinarius variicolor var. marginatus</b> <b>(M.M. Moser) Quadr.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 30 (1985) [1984]<br><b>Cortinarius variicolor var. nemorensis</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 259 (1838) [1836-1838]<br><b>Cortinarius variicolor</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 259 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. variicolor</font></b><br><br><b>Phlegmacium nemorense</b> <b>(Fr.) M.M. Moser</b>, <i>Die Gatt. Phlegm.</i>: 245 (1960)<br><b>Phlegmacium variicolor</b> <b>(Pers.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 133 (1877)<br><b>Phlegmacium variicolor var. largiusculum</b> <b>(Britzelm.) M.M. Moser</b>, <i>Die Gattung Phlegmacium (Schleimk&#246;pfe). Die Pilze Mitteleuropas 4</i>: 244 (1960)<br><b>Phlegmacium variicolor var. marginatum</b> <b>M.M. Moser</b>, <i>Die Gatt. Phlegm.</i>: 356 (1960)<br><b>Phlegmacium variicolor</b> <b>(Pers.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 133 (1877) <b><font color='#0000FF'>var. variicolor</font></b><br><b>Pholiota variicolor</b> <b>(Pers.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 85 (1871) 1aktualizované dľa MycoBank - neaktualizovať dľa IF !!! Current name : Cortinarius variicolor (Pers.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 259 (1838) [MB#144149] Synonymy :    ≡Agaricus variicolor Pers., Synopsis methodica fungorum: 280 (1801) [MB#247091] ≡Agaricus variecolor Pers., Synopsis methodica fungorum: 280 (1801) [MB#494879] ≡Pholiota variicolor (Pers.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 85 (1871) [MB#507960] ≡Phlegmacium variicolor (Pers.) Wünsche, Die Pilze. Eine Anleitung zur Kenntniss derselben: 133 (1877) [MB#356907]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1144149 10


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.05.2014 18:57

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus variicolor</b> <b>Pers.</b> [as '<i>variecolor</i>'], <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 280 (1801)<br><b>Agaricus variicolor</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 280 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. variicolor</font></b><br><br><b>Cortinarius largiusculus</b> <b>Britzelm.</b>, <i>Bot. Zbl.</i> <b>51</b>(1): 4 (1892)<br><b>Cortinarius nemorensis</b> <b>(Fr.) J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>5</b>(Taxon. Consp.): lll (1940)<br><b>Cortinarius variicolor f. largiusculus</b> <b>(Britzelm.) Nespiak</b> [as '<i>largiusculum</i>'], <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 109 (1975)<br><b>Cortinarius variicolor f. marginatus</b> <b>(M.M. Moser) Nespiak</b>, <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 109 (1975)<br><b>Cortinarius variicolor</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 259 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. variicolor</font></b><br><b>Cortinarius variicolor var. largiusculus</b> <b>(Britzelm.) Quadr.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 30 (1985) [1984]<br><b>Cortinarius variicolor var. largiusculus</b> <b>(Britzelm.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 3 (Stuttgart) <b>2b/2</b>: 299 (1967)<br><b>Cortinarius variicolor var. marginatus</b> <b>(M.M. Moser) Quadr.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 30 (1985) [1984]<br><b>Cortinarius variicolor var. nemorensis</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 259 (1838) [1836-1838]<br><b>Cortinarius variicolor</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 259 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. variicolor</font></b><br><br><b>Phlegmacium nemorense</b> <b>(Fr.) M.M. Moser</b>, <i>Die Gatt. Phlegm.</i>: 245 (1960)<br><b>Phlegmacium variicolor</b> <b>(Pers.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 133 (1877)<br><b>Phlegmacium variicolor var. largiusculum</b> <b>(Britzelm.) M.M. Moser</b>, <i>Die Gattung Phlegmacium (Schleimk&#246;pfe). Die Pilze Mitteleuropas 4</i>: 244 (1960)<br><b>Phlegmacium variicolor var. marginatum</b> <b>M.M. Moser</b>, <i>Die Gatt. Phlegm.</i>: 356 (1960)<br><b>Phlegmacium variicolor</b> <b>(Pers.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 133 (1877) <b><font color='#0000FF'>var. variicolor</font></b><br><b>Pholiota variicolor</b> <b>(Pers.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 85 (1871)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1144149


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 14.01.2012 19:49

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cortinarius variecolor 1Cortinarius variicolor

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Fr.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

pavučinovec fialovohnedý

Cortinarius variecolor

Nejedlá huba