Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula zvarae »

História popisu - Russula zvarae

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.09.2012 13:58

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Russula armoricana Romagn., in Romagnesi, Russules d'Europe Afr. Nord: 534 (1967) Russula aurora subsp. zvarae (Velen.) Singer, Beih. bot. Zbl., Abt. 2 49(2): 343 (1932) 1<b>Russula armoricana</b> <b>Romagn.</b>, in Romagnesi, <i>Russules d'Europe Afr. Nord</i>: 534 (1967)<br><b>Russula aurora subsp. zvarae</b> <b>(Velen.) Singer</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>49</b>: 343 (1932)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1282375


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 02.09.2012 12:53

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1plávka  1plávka Zvárova

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 26.12.2011 17:15

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Velen. (1922) 1Velen.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Russula armoricana Romagn., in Romagnesi (1967) Russula aurora subsp. zvarae (Velen.) Singer, (1932) 1Russula armoricana Romagn., in Romagnesi, Russules d'Europe Afr. Nord: 534 (1967) Russula aurora subsp. zvarae (Velen.) Singer, Beih. bot. Zbl., Abt. 2 49(2): 343 (1932)


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 11.04.2008 21:31

plávka

Russula zvarae Velen. (1922)
holubinka Zvárova


Výskyt: VIII. - X.

Výskyt:

Rastie vzácne v listnatých lesoch.