Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Biscogniauxia marginata »

História popisu - Biscogniauxia marginata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 19.01.2013 18:22

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Plodnice 3-10mm velké ve stáří s výrazným lemem a jejich okolí je bez kůry. Mladší plodnice jsou obklopeny kůrou roztrhanou do nepravidelných cípů.

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Tento druh má téměř kulovité spory o velikosti 12-16,5 x 8-13µm.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Roste na dřevě listnáčů nejčastěji buku (Fagus sp.) a jeřábu (Sorbus sp.)

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 19.01.2013 18:17

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Pouzar

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Biscogniauxia discreta</b> <b>(Schwein.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 398 (1891)<br><b>Diatrype discreta</b> <b>(Schwein.) M.A. Curtis</b>, <i>Geol. Nat. Hist. Surv. N. Carol.</i> <b>3</b>: 141 (1867)<br><b>Diatrype discreta</b> <b>(Schwein.) M.A. Curtis</b><br><b>Hypoxylon discretum</b> <b>(Schwein.) Berk.</b>, <i>Grevillea</i> <b>4</b>(no. 31): 94 (1876)<br><b>Hypoxylon marginatum</b> <b>Berk. &amp; Broome</b>, <i>Cuban Fungi</i>: no. 830 (1868)<br><b>Nummularia discreta</b> <b>(Schwein.) Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Select. fung. carpol.</i> (Paris) <b>2</b>: 45 (1863)<br><b>Nummularia excavata</b> <b>(Schwein.) Ellis &amp; Everh.</b>, <i>J. Mycol.</i> <b>5</b>(1): 20 (1889)<br><b>Nummularia peziziformis</b> <b>Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>7</b>: 1280 (1924)<br><b>Nummulariella marginata</b> <b>(Fr.) Eckblad &amp; Granmo</b>, <i>Norw. Jl Bot.</i> <b>25</b>: 72 (1978)<br><b>Numulariola discreta</b> <b>(Schwein.) House</b>, <i>Bull. N.Y. St. Mus.</i> <b>266</b>: 49 (1925)<br><b>Sphaeria discreta</b> <b>Schwein.</b>, <i>Trans. Am. phil. Soc.</i>, Ser. 2 <b>4</b>(2): 195 (1832)<br><b>Sphaeria excavata</b> <b>Schwein.</b>, <i>Trans. Am. phil. Soc.</i>, Ser. 2 <b>4</b>(2): 195 (1832)<br><b>Sphaeria marginata</b> <b>Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>2</b>: 69 (1828)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1309561


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 20.03.2008 11:04

peniazovček

Biscogniauxia marginata
káčovka lemovaná