Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius infractus f. olivellus »

História popisu - Cortinarius infractus f. olivellus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 20.02.2018 20:06

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec olivovohnedý olivový 1pavučinovec olivový olivový

Ľudové názvy:

Old VersionNew Version
1 1SK názov podľa: olivový (Škubla 2003), olivový (Lizoň & Bacigálová 1998), olivový (Škubla 2007) olivový (Hagara 2010) olivovohnedý (Hagara 2014), olivovohnedý (Mikšík2016)


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 29.01.2017 15:49

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec olivový olivový 1pavučinovec olivovohnedý olivový


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 29.01.2017 15:29

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec zlatohrdza 1pavučinovec olivový olivo

Český názov:

Old VersionNew Version
1pavučinec zlatooranžový 1pavučinec olivový

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cortinarius aureofulvus 1Cortinarius infractus f. olivellus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1M.M. Moser 1(M.M. Moser) Nespiak

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Phlegmacium aureofulvum</b> <b>(M.M. Moser) M.M. Moser</b>, <i>Die Gattung Phlegmacium (Schleimk&#246;pfe). Die Pilze Mitteleuropas 4</i>: 291 (1960) 1

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Neaktualizovať podľa IF!

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1295804 10


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 31.01.2014 10:32

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Phlegmacium aureofulvum</b> <b>(M.M. Moser) M.M. Moser</b>, <i>Die Gattung Phlegmacium (Schleimk&#246;pfe). Die Pilze Mitteleuropas 4</i>: 291 (1960)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1295804


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 27.02.2008 18:48

pavučinovec zlatohrdzavý

Cortinarius aureofulvus M.M. Moser
pavučinec zlatooranžový