Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius malicorius »

História popisu - Cortinarius malicorius

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.11.2014 08:53

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec smrekový 1pavučinovec granátový

Synonymum:

Old VersionNew Version
1aktualizované dľa MycoBank - neaktualizovať dľa IF !!!! Summary :    Cortinarius malicorius Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 289 (1838) [MB#219743]    Synonymy :    ≡Dermocybe malichoria (Fr.) Ricken, Die Blätterpilze 1: 160 (1915) [MB#517896] 1<b>Cortinarius croceifolius</b> <b>Peck</b>, <i>Bull. N.Y. St. Mus.</i> <b>150</b>: 26 (1911) [1910]<br><b>Cortinarius croceifolius</b> <b>Peck</b>, <i>Bull. N.Y. St. Mus.</i> <b>150</b>: 26 (1911) [1910] <b><font color='#0000FF'>f. croceifolius</font></b><br><b>Cortinarius croceifolius f. croceoconus</b> <b>(Fr.) Nespiak</b>, <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 239 (1975)<br><b>Cortinarius croceoconus</b> <b>Fr.</b>, <i>Monogr. Hymenomyc. Suec.</i> (Upsaliae) <b>2</b>(1): 67 (1863)<br><b>Cortinarius malicorius</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 289 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. malicorius</font></b><br><b>Cortinarius malicorius var. rubrophyllus</b> <b>Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Henry, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>6</b>: 190 (1994)<br><b>Dermocybe crocea var. croceifolia</b> <b>(Peck) Hlav&#225;&#269;ek</b>, <i>C.C.H.</i> <b>54</b>(2-3): 39 (1977)<br><b>Dermocybe croceifolia</b> <b>(Peck) M.M. Moser</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>52</b>(7): 99 (1974)<br><b>Dermocybe croceocona</b> <b>(Fr.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Rev. Edn 5 (Stuttgart) <b>2b/2</b>: 345 (1983)<br><b>Dermocybe malichoria</b> <b>(Fr.) Ricken</b>, <i>Die Bl&#228;tterpilze</i> <b>1</b>: 160 (1915)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 14

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1V červenom zozname húb v ČR je uvádzaný ako zraniteľný druh.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1219743


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 06.05.2014 00:39

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Cortinarius croceifolius</b> <b>Peck</b>, <i>Bull. N.Y. St. Mus.</i> <b>150</b>: 26 (1911) [1910]<br><b>Cortinarius croceifolius</b> <b>Peck</b>, <i>Bull. N.Y. St. Mus.</i> <b>150</b>: 26 (1911) [1910] <b><font color='#0000FF'>f. croceifolius</font></b><br><b>Cortinarius croceifolius f. croceoconus</b> <b>(Fr.) Nespiak</b>, <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 239 (1975)<br><b>Cortinarius croceoconus</b> <b>Fr.</b>, <i>Monogr. Hymenomyc. Suec.</i> (Upsaliae) <b>2</b>(1): 67 (1863)<br><b>Cortinarius malicorius</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 289 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. malicorius</font></b><br><b>Cortinarius malicorius var. rubrophyllus</b> <b>Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Henry, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>6</b>: 190 (1994)<br><b>Dermocybe crocea var. croceifolia</b> <b>(Peck) Hlav&#225;&#269;ek</b>, <i>C.C.H.</i> <b>54</b>(2-3): 39 (1977)<br><b>Dermocybe croceifolia</b> <b>(Peck) M.M. Moser</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>52</b>(7): 99 (1974)<br><b>Dermocybe croceocona</b> <b>(Fr.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Rev. Edn 5 (Stuttgart) <b>2b/2</b>: 345 (1983)<br><b>Dermocybe malichoria</b> <b>(Fr.) Ricken</b>, <i>Die Bl&#228;tterpilze</i> <b>1</b>: 160 (1915) 1aktualizované dľa MycoBank - neaktualizovať dľa IF !!!! Summary :    Cortinarius malicorius Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 289 (1838) [MB#219743]    Synonymy :    ≡Dermocybe malichoria (Fr.) Ricken, Die Blätterpilze 1: 160 (1915) [MB#517896]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1219743 10


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.05.2014 19:48

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Cortinarius croceifolius Peck, Bull. N.Y. St. Mus. 150: 26 (1910) Dermocybe crocea var. croceifolia (Peck) Hlaváček, C.C.H. 54(2-3): 39 (1977) Dermocybe croceifolia (Peck) M.M. Moser, Schweiz. Z. Pilzk. 52(7): 99 (1974) 1<b>Cortinarius croceifolius</b> <b>Peck</b>, <i>Bull. N.Y. St. Mus.</i> <b>150</b>: 26 (1911) [1910]<br><b>Cortinarius croceifolius</b> <b>Peck</b>, <i>Bull. N.Y. St. Mus.</i> <b>150</b>: 26 (1911) [1910] <b><font color='#0000FF'>f. croceifolius</font></b><br><b>Cortinarius croceifolius f. croceoconus</b> <b>(Fr.) Nespiak</b>, <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 239 (1975)<br><b>Cortinarius croceoconus</b> <b>Fr.</b>, <i>Monogr. Hymenomyc. Suec.</i> (Upsaliae) <b>2</b>(1): 67 (1863)<br><b>Cortinarius malicorius</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 289 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. malicorius</font></b><br><b>Cortinarius malicorius var. rubrophyllus</b> <b>Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Henry, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>6</b>: 190 (1994)<br><b>Dermocybe crocea var. croceifolia</b> <b>(Peck) Hlav&#225;&#269;ek</b>, <i>C.C.H.</i> <b>54</b>(2-3): 39 (1977)<br><b>Dermocybe croceifolia</b> <b>(Peck) M.M. Moser</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>52</b>(7): 99 (1974)<br><b>Dermocybe croceocona</b> <b>(Fr.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Rev. Edn 5 (Stuttgart) <b>2b/2</b>: 345 (1983)<br><b>Dermocybe malichoria</b> <b>(Fr.) Ricken</b>, <i>Die Bl&#228;tterpilze</i> <b>1</b>: 160 (1915)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1219743


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 14.12.2010 08:39

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pavučinec oranžovolupenný


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 23.02.2008 09:11

Pavučinovec smrekový

Cortinarius malicorius Fr.


Výskyt: VII. - X.