Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gymnopilus sapineus »

História popisu - Gymnopilus sapineus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 02.12.2013 20:34

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus sapineus Fr. 1821, Flammula sapinae (Fr.); Kumm.1871, Flammula sapinea (Fr.) Pat. 1889, Fulvidula sapinea (Fr.) Romagn. 1937, Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire 1933, Gymnopilus sapineus var. sapineus (Fr.) Murrill, 1912. 1<b>Agaricus hybridus</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> <b>2</b>: pl. 221 (1799) [1798-99]<br><b>Agaricus sapineus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 239 (1821)<br><b>Agaricus sapineus var. australis</b> <b>Kalchbr.</b>, (1878)<br><b>Agaricus sapineus var. hybridus</b> <b>(Sowerby) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 239 (1821)<br><b>Agaricus sapineus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 239 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. sapineus</font></b><br><b>Agaricus sapineus var. terrestris</b> <b>Fr.</b>, (1838)<br><b>Agaricus sapineus ? hybridus</b> <b>(Sowerby) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 239 (1821)<br><b>Flammula sapinae</b> <b>(Fr.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 83 (1871)<br><b>Flammula sapinea</b> <b>(Fr.) Pat.</b>, <i>Tab. analyt. Fung.</i> (Paris)(2): 56 (1883)<br><b>Flammula sapinea var. australis</b> <b>(Kalchbr.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 824 (1887)<br><b>Flammula sapinea var. livescens</b> <b>Speg.</b>, <i>Boln Soc. Cienc. C&#243;rdoba</i> <b>29</b>(2-3): 127 (1926)<br><b>Flammula sapinea</b> <b>(Fr.) Pat.</b>, <i>Tab. analyt. Fung.</i> (Paris)(2): 56 (1883) <b><font color='#0000FF'>var. sapinea</font></b><br><b>Flammula sapinea var. terrestris</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 824 (1887)<br><b>Fulvidula sapinea</b> <b>(Fr.) Romagn.</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>2</b>(5): 191 (1937)<br><b>Gymnopilus sapineus</b> <b>(Fr.) Maire</b>, <i>Treb. Mus. Ci&#232;nc. nat. Barcelona</i>, s&#233;r. bot. <b>15</b>(no. 2): 96 (1933)<br><b>Gymnopilus sapineus var. microsporus</b> <b>E. Ludw.</b>, <i>Pilzkompendium</i> (Eching) <b>1</b>([2]): 161 (2001)<br><b>Gymnopilus sapineus</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>4</b>(5): 254 (1912) <b><font color='#0000FF'>var. sapineus</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1522061


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.01.2012 15:24

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Murrill 1912  1(Fr.) Murrill


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 11.07.2009 12:01

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fries) R. Maire 1(Fr.) Murrill 1912

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus sapineus Fr. 1821, Flammula sapinae (Fr.); Kumm.1871, Flammula sapinea (Fr.) Pat. 1889, Fulvidula sapinea (Fr.) Romagn. 1937, Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire 1933, Gymnopilus sapineus var. sapineus (Fr.) Murrill, 1912.


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 21.02.2008 20:26

Šupinovec strapkavý

Gymnopilus sapineus (Fries) R. Maire
Šupinovka jedlová


Výskyt: VII. - XI.

Význam:

Nejedlý

Poznámka / Zaujímavosti:

Na rozdiel od G. hybridus (Bull.) Maire a G. penetrans (Fr.) Murrill
je pokožka klobúka celistvá len zamladi, potom sa strapká a mení na vláknité šupinky. Velum má málo zreteľné. Aj tento druh rastie na hnijúcom dreve smrekov a borovíc. L. Hagara