Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tubaria confragosa »

História popisu - Tubaria confragosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Pete Nouzovský
Dátum: 06.12.2018 20:43

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie zriedkavo na dreve listnáčov vo vyšších štádiách rozkladu, predovšetkým na breze, ale aj na buku či jelši. Preferuje chladnejšie a vlhkejšie miesta.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 16.02.2008 08:59

smeťovka prstienkatá

Tubaria confragosa (Fr.) Harmaja
kržatka vrásčitá


Výskyt: V. - X.

Význam:

Nejedlá.