Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Coprinopsis marcescibilis »

História popisu - Coprinopsis marcescibilis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 27.01.2019 17:20

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Psathyrella marcescibilis 1Coprinopsis marcescibilis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Britzelm.) Singer 1(Britzelm.) Örstadius & E. Larss.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus marcescibilis Britzelm., Bot. Zbl. 54: 69 (1893) Psathyra fragilissima Kauffman, Pap. Mich. Acad. Sci. 5: 141 (1925) Psathyra lactea J.E. Lange, Fl. Agaric. Danic. 4: 7 (1940) Psathyrella fragilissima (Kauffman) A.H. Sm., Mem. N. Y. bot. Gdn 24: 94 (1972) Psathyrella lactea (J.E. Lange) J.E. Lange, Fl. Agaric. Danic. 4: 92 (1940) 1<b>Agaricus marcescibilis</b> <b>Britzelm.</b> [as '<i>marcessibilis</i>'], <i>Hymenomyc. S&#252;dbayern</i> <b>9</b>: 12, fig. 209 (1891)<br><b>Coprinopsis marcescibilis f. elata</b> <b>(Malen&#231;on &amp; Bertault) Valade</b>, <i>Index Fungorum</i> <b>187</b>: 1 (2014)<br><b>Coprinopsis marcescibilis</b> <b>(Britzelm.) &#214;rstadius &amp; E. Larss.</b>, <i>Mycol. Res.</i> <b>112</b>(10): 1180 (2008) <b><font color='#0000FF'>f. marcescibilis</font></b><br><b>Coprinopsis marcescibilis</b> <b>(Britzelm.) &#214;rstadius &amp; E. Larss.</b>, <i>Mycol. Res.</i> <b>112</b>(10): 1180 (2008) <b><font color='#0000FF'>var. marcescibilis</font></b><br><b>Coprinopsis marcescibilis var. virginea</b> <b>(J.E. Lange ex Surault, G. Tassi &amp; Cou&#233;) Valade</b>, <i>Index Fungorum</i> <b>187</b>: 1 (2014)<br><b>Drosophila marcescibilis f. elata</b> <b>Malen&#231;on &amp; Bertault</b>, <i>Champignon Sup&#233;rieurs du Maroc</i> <b>1</b>: 216 (1970)<br><b>Hypholoma marcescibile</b> <b>(Britzelm.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>11</b>: 71 (1895)<br><b>Psathyra fragilissima</b> <b>Kauffman</b>, <i>Pap. Mich. Acad. Sci.</i> <b>5</b>: 141 (1926) [1925]<br><b>Psathyra lactea</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>4</b>(Taxon. Consp.): Vll (1940)<br><b>Psathyra lactea</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>4</b>: 7 (1940) <b><font color='#0000FF'>f. lactea</font></b><br><b>Psathyra lactea f. virginea</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>9</b>(no. 1): 7 (1936)<br><b>Psathyrella fragilissima</b> <b>(Kauffman) A.H. Sm.</b>, <i>Mem. N. Y. bot. Gdn</i> <b>24</b>: 94 (1972)<br><b>Psathyrella lactea</b> <b>(J.E. Lange) J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>4</b>: 92 (1940)<br><b>Psathyrella marcescibilis</b> <b>(Britzelm.) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 466 (1951) [1949]<br><b>Psathyrella marcescibilis var. elata</b> <b>(Malen&#231;on &amp; Bertault) Cit&#233;rin &amp; Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>24</b>(no. 96): 45 (1995)<br><b>Psathyrella marcescibilis</b> <b>(Britzelm.) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 466 (1951) [1949] <b><font color='#0000FF'>var. marcescibilis</font></b><br><b>Psathyrella marcescibilis var. virginea</b> <b>J.E. Lange ex Surault, G. Tassi &amp; Cou&#233;</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>33</b>(no. 132): 10 (2004)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1511722


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 02.02.2008 23:12

drobuľka blanitá

Psathyrella marcescibilis (Britzelm.) Singer


Výskyt: V. - X.

Význam:

Nejedlá