Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tatraea dumbirensis »

História popisu - Tatraea dumbirensis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 31.10.2015 18:11

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 13.12.2013 21:36

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Ciboria dumbirensis (Velen.) Spooner, Trans. Br. mycol. Soc. 91(3): 517 (1988) Helotium dumbirense Velen., Monogr. Discom. Bohem. (Prague): 188 (1934) 1<b>Ciboria dumbirensis</b> <b>(Velen.) Spooner</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>91</b>(3): 517 (1988)<br><b>Helotium dumbirense</b> <b>Velen.</b>, <i>Monogr. Discom. Bohem.</i> (Prague): 188 (1934)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1357981


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 17:58

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Ciboria dumbirensis (Velen.) Spooner, Trans. Br. mycol. Soc. 91(3): 517 (1988) Helotium dumbirense Velen., Monogr. Discom. Bohem. (Prague): 188 (1934)


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 21.12.2010 13:37

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Velen.) Spooner) 1(Velen.) Svrček


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 21.12.2010 13:36

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Jahňadka 1Tatrea ďumbierska

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Ciboria dumbirensis 1Tatraea dumbirensis


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 18.01.2008 09:04

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Jehnědka


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 18.01.2008 09:03

Jahňadka

Ciboria dumbirensis (Velen.) Spooner)