Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Agaricus campestris var. campestris »

História popisu - Agaricus campestris var. campestris

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:59

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Agaricus campestris var. squamulosus 1Agaricus campestris var. campestris

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Rea) Pilát 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus campestris var. fuscopilosellus</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 204 (1952)<br><b>Agaricus campestris var. squamulosus</b> <b>(Rea) Pil&#225;t</b>, <i>Sb. n&#225;r. Mus. Praze</i> <b>7B</b>(1): 14 (1951)<br><b>Fungus campestris</b> <b>(L.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 478 (1898)<br><b>Pluteus campestris</b> <b>(L.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 34 (1836)<br><b>Pratella campestris</b> <b>(L.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 626 (1821)<br><b>Psalliota campestris</b> <b>(L.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 140 (1872)<br><b>Psalliota campestris var. fuscopilosella</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>: 58 (1950) [1949-50]<br><b>Psalliota campestris var. squamulosa</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>17</b>(1-2): 37 (1932)<br><b>Psalliota flocculosa</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>17</b>(1-2): 37 (1932)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1416972


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.12.2007 19:50

pečiarka poľná šupinkatá

Agaricus campestris var. squamulosus (Rea) Pilát