Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Trichoglossum hirsutum »

História popisu - Trichoglossum hirsutum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 12.02.2016 09:35

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Geoglossum capitatum</b> <b>Lloyd</b>, <i>Mycol. Notes</i> (Cincinnati) <b>7</b>(4): 1208 (1923)<br><b>Geoglossum capitatum</b> <b>Pers.</b>, <i>Comm. fung. clav.</i> (Lipsiae): 1-124 (1797)<br><b>Geoglossum capitatum</b> <b>Schmidel</b>, <i>Icon. Pl.</i>: 92, tab. 25:11-12 (1793)<br><b>Geoglossum hirsutum</b> <b>Schmidel</b>, <i>Icon. pl. ed. Schreber</i>: 92, tab. 25:1-19 (1793)<br><b>Geoglossum hirsutum</b> <b>Pers.</b>, <i>Comm. fung. clav.</i> (Lipsiae): 37 (1797)<br><b>Geoglossum hirsutum var. americanum</b> <b>Cooke</b>, <i>Mycogr.</i>, Vol. <b>1</b>. Discom. (London): 3 (1875)<br><b>Geoglossum hirsutum var. capitatum</b> <b>(Schmidel) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 608 (1801)<br><b>Geoglossum hirsutum var. hirsutiusculum</b> <b>Berk.</b>, <i>Ann. nat. Hist.</i>, Mag. Zool. Bot. Geol. <b>3</b>: 396 (1839)<br><b>Geoglossum hirsutum</b> <b>Pers.</b>, <i>Comm. fung. clav.</i> (Lipsiae): 37 (1797) <b><font color='#0000FF'>var. hirsutum</font></b><br><b>Geoglossum hirsutum var. leotioides</b> <b>Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>8</b>(no. 46): 61 (1879)<br><b>Geoglossum hirsutum var. vulgare</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 294 (1805)<br><b>Trichoglossum hirsutum f. capitatum</b> <b>(Pers.) S. Imai</b>, <i>J. Fac. agric., Hokkaido Imp. Univ.</i>, Sapporo <b>45</b>: 221 (1941)<br><b>Trichoglossum hirsutum</b> <b>(Pers.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 86 (1907) <b><font color='#0000FF'>f. hirsutum</font></b><br><b>Trichoglossum hirsutum f. leotioides</b> <b>(Cooke) Dennis</b>, <i>Kew Bull.</i> <b>15</b>(2): 293 (1961)<br><b>Trichoglossum hirsutum f. verrucosum</b> <b>Wichansk&#253;</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>12</b>(4): 245 (1958)<br><b>Trichoglossum hirsutum var. capitatum</b> <b>(Pers.) Teng</b>, <i>Sinensia</i>, Shanghai <b>5</b>(5-6): 449 (1934)<br><b>Trichoglossum hirsutum var. doassansi</b> <b>Pat.</b><br><b>Trichoglossum hirsutum var. heterosporum</b> <b>Mains</b>, <i>Mycologia</i> <b>46</b>: 620 (1954)<br><b>Trichoglossum hirsutum</b> <b>(Pers.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 86 (1907) <b><font color='#0000FF'>var. hirsutum</font></b><br><b>Trichoglossum hirsutum var. irregulare</b> <b>Mains</b>, <i>Mycologia</i> <b>46</b>: 619 (1954)<br><b>Trichoglossum hirsutum var. latisporum</b> <b>W.Y. Zhuang</b>, in Zhuang &amp; Wang, <i>Mycotaxon</i> <b>63</b>: 309 (1997)<br><b>Trichoglossum hirsutum var. longisporum</b> <b>(F.L. Tai) Mains</b>, <i>Mycologia</i> <b>46</b>: 619 (1954)<br><b>Trichoglossum hirsutum var. multiseptatum</b> <b>Mains</b>, <i>Mycologia</i> <b>46</b>: 620 (1954)<br><b>Trichoglossum longisporum</b> <b>F.L. Tai</b>, <i>Lloydia</i> <b>7</b>(2): 156 (1944)

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 16

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1187796


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 16:01

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Boud.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

pajazýček chlpatý

Trichoglossum hirsutum
jazourek srstnatý

Nejedlá huba
Výskyt: VIII. - XI.