Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Crepidotus mollis »

História popisu - Crepidotus mollis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 13.01.2012 23:00

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Bull.ex Fr.) Kumm. 1(Schaeff.) Staude


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 21.07.2006 11:29

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bull.ex Fr.) Kumm.

Výskyt od:

Old VersionNew Version
19 15


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

Pahliva mäkká

Crepidotus mollis
Trepkovitka měkká

Nejedlá huba
Výskyt: IX. - XI.