Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hohenbuehelia angustata »

História popisu - Hohenbuehelia angustata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 17.01.2013 23:05

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1hlíva hustolistá

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Acanthocystis stratosa (G.F. Atk.) Singer [as 'stratosus'], Annls mycol. 41(1/3): 148 (1943) Geopetalum angustatum (Berk.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 9: 300 (1916) Panus angustatus Berk., in Cooke, J. Bot. 6: 318 (1847) Pleurotus stratosus G.F. Atk., J. Mycol. 8: 116 (1902) Pocillaria angustata (Berk.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 506 (1898)  1<b>Acanthocystis stratosa</b> <b>(G.F. Atk.) Singer</b> [as '<i>stratosus</i>'], <i>Annls mycol.</i> <b>41</b>(1/3): 148 (1943)<br><b>Geopetalum angustatum</b> <b>(Berk.) Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(5): 300 (1916)<br><b>Panus angustatus</b> <b>Berk.</b>, <i>London J. Bot.</i> <b>6</b>: 318 (1847)<br><b>Pleurotus stratosus</b> <b>G.F. Atk.</b>, <i>J. Mycol.</i> <b>8</b>(3): 116 (1902)<br><b>Pocillaria angustata</b> <b>(Berk.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 506 (1898)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1298465


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 21.12.2007 21:37

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Acanthocystis stratosa (G.F. Atk.) Singer [as 'stratosus'], Annls mycol. 41(1/3): 148 (1943) Geopetalum angustatum (Berk.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 9: 300 (1916) Panus angustatus Berk., in Cooke, J. Bot. 6: 318 (1847) Pleurotus stratosus G.F. Atk., J. Mycol. 8: 116 (1902) Pocillaria angustata (Berk.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 506 (1898)


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 21.12.2007 21:36

Lastúrka lužná

Hohenbuehelia angustata (Berk.) Singer


Výskyt: VI. - X.

Význam:

Nejedlá.