Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Calycina citrina »

História popisu - Calycina citrina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 02.01.2023 18:30

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Bisporella citrina 1Calycina citrina

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Batsch) Korf & S.E. Carp. 1(Hedw.) Gray

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Bisporella claroflava</b> <b>(Grev.) Lizo&#328; &amp; Korf</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>54</b>: 474 (1995)<br><b>Calycella citrina</b> <b>(Hedw.) Boud.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>1</b>: 112 (1885)<br><b>Calycella citrina</b> <b>(Hedw.) Boud.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>1</b>: 112 (1885) <b><font color='#0000FF'>var. citrina</font></b><br><b>Calycella claroflava</b> <b>(Grev.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 95 (1907)<br><b>Calycella flava</b> <b>(Klotzsch ex W. Phillips) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris) (1907)<br><b>Calycina citrina</b> <b>(Hedw.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 670 (1821)<br><b>Calycina clariflava</b> <b>(Grev.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 448 (1898)<br><b>Calycina flava</b> <b>(Klotzsch) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 448 (1898)<br><b>Helotium citrinum</b> <b>(Hedw.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 355 (1849)<br><b>Helotium citrinum</b> <b>(Hedw.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 355 (1849) <b><font color='#0000FF'>subsp. citrinum</font></b><br><b>Helotium citrinum subsp. turfaceum</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>11</b>: 236 (1870)<br><b>Helotium citrinum</b> <b>(Hedw.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 355 (1849) <b><font color='#0000FF'>var. citrinum</font></b><br><b>Helotium citrinum var. pallidum</b> <b>Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>8</b>(no. 46): 63 (1879)<br><b>Helotium claroflavum</b> <b>(Grev.) Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 372 (1860)<br><b>Helotium flavum</b> <b>Klotzsch</b>, <i>Man. Brit. Discomyc.</i> (London): 156 (1887)<br><b>Octospora citrina</b> <b>Hedw.</b>, <i>Descr. micr.-anal. musc. frond.</i> <b>2</b>: 28, tab. 8B, figs. 1-7 (1789)<br><b>Peziza citrina</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. sec. (Halle): 95 (1789)<br><b>Peziza citrina</b> <b>(Hedw.) Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 34 (1797)<br><b>Peziza citrina</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. sec. (Halle): 95 (1789) <b><font color='#0000FF'>f. citrina</font></b><br><b>Peziza citrina f. filicina</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 131 (1822)<br><b>Peziza citrina</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. sec. (Halle): 95 (1789) <b><font color='#0000FF'>subsp. citrina</font></b><br><b>Peziza citrina var. albescens</b> <b>Pers.</b>, (1822)<br><b>Peziza citrina var. albicans</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 293 (1822)<br><b>Peziza citrina var. albida</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 334 (1805)<br><b>Peziza citrina</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. sec. (Halle): 95 (1789) <b><font color='#0000FF'>var. citrina</font></b><br><b>Peziza citrina var. lenticularis</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 293 (1822)<br><b>Peziza claroflava</b> <b>Grev.</b>, <i>Fl. Edin.</i>: 424 (1824) 1<b>Bisporella citrina</b> <b>(Batsch) Korf &amp; S.E. Carp.</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>1</b>(1): 58 (1974)<br><b>Bisporella confluens</b> <b>(Sacc.) Korf &amp; Bujak.</b>, <i>Agarica</i> <b>6</b>(12): 306 (1985)<br><b>Calycella citrina</b> <b>(Hedw.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 306 (1886)<br><b>Calycella flava</b> <b>(Klotzsch) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 95 (1907)<br><b>Calycina confluens</b> <b>(Sacc.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(3): 448 (1898)<br><b>Calycina flava</b> <b>(Klotzsch) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(3): 448 (1898)<br><b>Helotium citrinum</b> <b>(Hedw.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Post. (Stockholm): 355 (1849)<br><b>Helotium citrinum subsp. turfaceum</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i>, Ny Ser. <b>11</b>: 236 (1870) [1871]<br><b>Helotium citrinum var. confluens</b> <b>(Sacc.) Rehm ex Magnus</b>, in Dalla Torre &amp; Sarnthein, <i>Fl. Tirol, Vorarlberg, Leichtenstein</i>, III, Pilze: 388 (1905)<br><b>Helotium citrinum var. pallidum</b> <b>Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>8</b>(no. 46): 63 (1879)<br><b>Helotium confluens</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 222 (1889)<br><b>Helotium flavum</b> <b>Klotzsch</b>, in Phillips, <i>Man. Brit. Discomyc.</i> (London): 156 (1887)<br><b>Octospora citrina</b> <b>Hedw.</b>, <i>Descr. micr.-anal. musc. frond.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 28, tab. 8B, figs. 1-7 (1789)<br><b>Peziza citrina</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. sec. (Halle): 95 (1789)<br><b>Peziza citrina</b> <b>(Hedw.) Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 114 (1794)<br><b>Peziza citrina f. filicina</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 131 (1822)<br><b>Peziza citrina var. albicans</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 293 (1822)<br><b>Peziza citrina var. albida</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 334 (1805)<br><b>Peziza citrina var. lenticularis</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 293 (1822)<br><b>Peziza confluens</b> <b>Schwein.</b>, <i>Trans. Am. phil. Soc.</i>, New Series <b>4</b>(2): 176 (1832) [1834]<br><b>Phialea citrina</b> <b>(Batsch) Gillet</b>, <i>Champignons de France</i>, Discom.(4): 109 (1881) [1879]<br><b>Phialea citrina var. albicans</b> <b>(Pers.) Gillet</b>, <i>Champignons de France</i>, Discom.(4): 109 (1881) [1879]

Výskyt od:

Old VersionNew Version
19 11

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1309569 1491731


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 01.12.2013 17:29

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Batsch) Korf & S.E. Carp.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Bisporella claroflava</b> <b>(Grev.) Lizo&#328; &amp; Korf</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>54</b>: 474 (1995)<br><b>Calycella citrina</b> <b>(Hedw.) Boud.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>1</b>: 112 (1885)<br><b>Calycella citrina</b> <b>(Hedw.) Boud.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>1</b>: 112 (1885) <b><font color='#0000FF'>var. citrina</font></b><br><b>Calycella claroflava</b> <b>(Grev.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 95 (1907)<br><b>Calycella flava</b> <b>(Klotzsch ex W. Phillips) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris) (1907)<br><b>Calycina citrina</b> <b>(Hedw.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 670 (1821)<br><b>Calycina clariflava</b> <b>(Grev.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 448 (1898)<br><b>Calycina flava</b> <b>(Klotzsch) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 448 (1898)<br><b>Helotium citrinum</b> <b>(Hedw.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 355 (1849)<br><b>Helotium citrinum</b> <b>(Hedw.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 355 (1849) <b><font color='#0000FF'>subsp. citrinum</font></b><br><b>Helotium citrinum subsp. turfaceum</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>11</b>: 236 (1870)<br><b>Helotium citrinum</b> <b>(Hedw.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 355 (1849) <b><font color='#0000FF'>var. citrinum</font></b><br><b>Helotium citrinum var. pallidum</b> <b>Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>8</b>(no. 46): 63 (1879)<br><b>Helotium claroflavum</b> <b>(Grev.) Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 372 (1860)<br><b>Helotium flavum</b> <b>Klotzsch</b>, <i>Man. Brit. Discomyc.</i> (London): 156 (1887)<br><b>Octospora citrina</b> <b>Hedw.</b>, <i>Descr. micr.-anal. musc. frond.</i> <b>2</b>: 28, tab. 8B, figs. 1-7 (1789)<br><b>Peziza citrina</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. sec. (Halle): 95 (1789)<br><b>Peziza citrina</b> <b>(Hedw.) Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 34 (1797)<br><b>Peziza citrina</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. sec. (Halle): 95 (1789) <b><font color='#0000FF'>f. citrina</font></b><br><b>Peziza citrina f. filicina</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 131 (1822)<br><b>Peziza citrina</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. sec. (Halle): 95 (1789) <b><font color='#0000FF'>subsp. citrina</font></b><br><b>Peziza citrina var. albescens</b> <b>Pers.</b>, (1822)<br><b>Peziza citrina var. albicans</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 293 (1822)<br><b>Peziza citrina var. albida</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 334 (1805)<br><b>Peziza citrina</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. sec. (Halle): 95 (1789) <b><font color='#0000FF'>var. citrina</font></b><br><b>Peziza citrina var. lenticularis</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 293 (1822)<br><b>Peziza claroflava</b> <b>Grev.</b>, <i>Fl. Edin.</i>: 424 (1824)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1309569


Zmeny urobil:
Dátum: 03.12.2011 19:00

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Podobných druhov je viac, najčastejšie je zamieňaná s druhmi rodu Hymenoscyphus - najmä s druhmi bez hlúbika či s pseudohlúbikom.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 18.03.2006 09:13

Český názov:

Old VersionNew Version
1Voskovička citrónová 1voskovička citronová


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.05.2004 17:42

Okrasník žltý

Bisporella citrina
Voskovička citrónová

Nejedlá huba
Výskyt: IX. - XII.