Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Fomitiporia punctata »

História popisu - Fomitiporia punctata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 22.01.2012 16:03

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Phellinus punctatus 1Fomitiporia punctata

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Pilát 1(Fr.) Murrill

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Fomes platincola</b> <b>Speg.</b>, <i>Fungi Fuegiani</i> <b>28</b>: 358 (1926)<br><b>Fomes robustus f. juniperinus</b> <b>(Murrill) D.V. Baxter</b>, <i>Pap. Mich. Acad. Sci.</i> <b>37</b>: 103 (1952)<br><b>Fomitiporella punctata</b> <b>(Fr.) Teixeira</b>, <i>Revista Brasileira de Bot&#226;nica</i> <b>15</b>(2): 126 (1992)<br><b>Fomitiporia dryophila</b> <b>Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 8 (1907)<br><b>Fomitiporia earleae</b> <b>Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 9 (1907)<br><b>Fomitiporia jamaicensis</b> <b>Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 11 (1907)<br><b>Fomitiporia laminata</b> <b>Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 11 (1907)<br><b>Fomitiporia langloisii</b> <b>Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 9 (1907)<br><b>Fomitiporia lloydii</b> <b>Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 10 (1907)<br><b>Fomitiporia maxonii</b> <b>Murrill</b> [as '<i>maxoni</i>'], <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 11 (1907)<br><b>Fomitiporia obliquiformis</b> <b>Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 9 (1907)<br><b>Fomitiporia tsugina</b> <b>Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 9 (1907)<br><b>Fuscoporella costaricensis</b> <b>Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 7 (1907)<br><br><b>Fuscoporia dryophila</b> <b>(Murrill) G. Cunn.</b>, <i>Bull. N.Z. Dept. Sci. Industr. Res., Pl. Dis. Div.</i> <b>73</b>: 11 (1948)<br><b>Fuscoporia juniperina</b> <b>Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 4 (1907)<br><b>Phellinus friesianus</b> <b>(Bres.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i>: 623 (1928)<br><b>Phellinus maxonii</b> <b>(Murrill) D.A. Reid</b>, in Reid, Pegler &amp; Spooner, <i>Kew Bull.</i> <b>35</b>(4): 867 (1981)<br><b>Phellinus punctatus</b> <b>(Fr.) Pil&#225;t</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i>, Polyporaceae (Praha) <b>3</b>(1): 530 (1942)<br><b>Polyporus maxonii</b> <b>(Murrill) Singer</b>, <i>Farlowia</i> <b>2</b>: 279 (1945)<br><b>Polyporus punctatus</b> <b>Fr.</b>, <i>Hymenomyc. eur.</i> (Upsaliae): 572 (1874)<br><b>Poria costaricensis</b> <b>(Murrill) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 337 (1912)<br><b>Poria dryophila</b> <b>(Murrill) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 334 (1912)<br><b>Poria earleae</b> <b>(Murrill) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 330 (1912)<br><b>Poria friesiana</b> <b>Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>6</b>(1): 40 (1908)<br><b>Poria jamaicensis</b> <b>(Murrill) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 332 (1912)<br><b>Poria juniperina</b> <b>(Murrill) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 338 (1912)<br><b>Poria laminata</b> <b>(Murrill) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 336 (1912)<br><b>Poria langloisii</b> <b>(Murrill) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 334 (1912)<br><b>Poria lloydii</b> <b>(Murrill) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 335 (1912)<br><b>Poria maxonii</b> <b>(Murrill) Sacc. &amp; Trotter</b> [as '<i>maxoni</i>'], <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 332 (1912)<br><b>Poria obliquiformis</b> <b>(Murrill) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 336 (1912)<br><b>Poria punctata</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>37</b>: 83 (1882)<br><b>Poria tsugina</b> <b>(Murrill) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 332 (1912)<br><b>Poria viticola</b> <b>L&#225;zaro Ibiza</b>, <i>Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.</i> <b>15</b>: 370 (1917)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1302819 1286493


Zmeny urobil: Stano Husár
Dátum: 21.01.2012 22:32

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1302819


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 21:19

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Pilát


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

ohňovec bodkovaný

Phellinus punctatus
ohňovec tečkovaný

Nejedlá huba