Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Fomitopsis iberica »

História popisu - Fomitopsis iberica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.08.2012 22:22

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Pilatoporus ibericus (Melo & Ryvarden) Kotl. & Pouzar 1<b>Pilatoporus ibericus</b> <b>(Melo &amp; Ryvarden) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>Cryptog. Mycol.</i> <b>14</b>(3): 217 (1993)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1133504


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 16.12.2007 21:20

pilátovka iberská

Fomitopsis iberica Melo & Ryvarden


Výskyt: V. - X.

Význam:

Nejedlá